In het bijbelgedeelte ‘Handelingen’ hoofdstuk 2 vers 38 staat: “Keer je innerlijk naar God toe en laat je onderdompelen in water in de naam van Jezus Christus, zodat je zonden vergeven worden en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.”

Dit is volgens de bijbel het enige adequate ‘middel’ om veilig te zijn in de geestelijke wereld. Alleen hierdoor wordt namelijk het contact met je Schepper hersteld waardoor je licht en zicht krijgt op de werkelijkheid van de geestelijke wereld door de Heilige Geest. Die schenkt je het vermogen te onderscheiden wat heilzaam of onheilzaam is. Dit gaat in samenwerking met het door de Heilige Geest geïnspireerde geschreven Woord, de Bijbel.

De Heilige Geest heeft een wezenlijk kenmerk waaraan Hij te herkennen is en waarmee Hij Zich onderscheidt van alle andere geesten. Hij wijst naar Jezus van Nazareth als dé Christus, de enige rechtmatige Heerser, de eniggeboren Zoon van de levende God.

Veilig blijven is een kwestie van leren gehoorzamen en groeien in hetgeen God in de Bijbel daarover aangeeft.