STELLING

Er kan onmogelijk zoiets bestaan als onpersoonlijke geestelijke energie als bron van alles. Met andere woorden: er moet sprake zijn van een geestelijk individu, een entiteit met een eigen identiteit die bepaalde bedoelingen met je heeft.

Reageren?

Engelen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik ben er van overtuigd dat engelen bestaan!

Niet menselijke, meestal onzichtbare en niet uit aardse materie bestaande schepselen.

Onderling verschillend in rangorde, macht, sterkte, gaven en bekwaamheden.

Verschillend in het hun toegewezen gebied en de hen toevertrouwde taken.

Niet sterfelijk en met het vermogen om voor ons waarneembaar en herkenbaar als engelen, of onherkenbaar te verschijnen.

Strijdbare geestelijke wezens. In staat om, desnoods met geweld, interventies op aarde te plegen. Of om boodschappen over te brengen, te troosten, te beschermen en te bemoedigen.

Naar hun aard superieur aan mensen in kracht en macht.

Alleen…. de bijbel en de indringende ervaringen van sommigen van ons, leren dat engelen kunnen falen, verzet en verraad kunnen plegen en de hun gestelde grenzen kunnen overschrijden. Sommigen hebben dat gedaan. Dit tot hun eigen schade en die van mensen.

Er zijn engelen die corrupt en boosaardig zijn geworden. Zij zijn uit op de ontwrichting en ondergang van menselijk leven. Ze zijn vaak niet als zodanig te herkennen. Zij bedienen zich van misleidende verschijningsvormen en redeneringen.

Daarmee, en met hun schijnbaar positieve daden, trekken ze een rookgordijn op. Ze doen zich voor als gidsen, godinnen of beschermengelen. Zij verspreiden vals licht met het doel om mensen te misleiden. Zij hebben daarin duizenden jaren ervaring.

STELLING

Openbaringen, voorspellingen, genezingen en wonderen kunnen afkomstig zijn van geestelijke wezens die in het geheim kwade bedoelingen hebben…

Klik:  Kwade bedoelingen?

Of: Hoe kunnen zij ontmaskerd worden?

De bestemming van engelen en mensen.

Hoe fascinerend engelen ook zijn, nóg fascinerender is wat de bijbel zegt over mensen…! Mensen zoals jij en ik, en niet de engelen, zijn naar het beeld van de eeuwige God geschapen. Mensen, en niet de engelen, zijn bedoeld en bestemd om in samenwerking met de eeuwige God heerschappij te voeren over de aarde, haar te besturen en te verzorgen. Mensen, en niet de engelen, zijn het voorwerp van Gods reddende liefde. Iets waar de engelen proberen ‘een blik in te slaan’, om iets van dat mysterie te begrijpen…..

Iets om over te mediteren:

Engelen zijn bedoeld om de mensen te dienen. En niet andersom. De eeuwige God heeft alles over gehad voor het terugwinnen van de naar Zijn beeld geschapen mensen, en engelen spelen daarin op de achtergrond een dienende rol.

Als dat zo is… wat is dan een mens waard?

Wat ben jij waard?!

Trouwens….Het Hogere?

God?

Energie?

Welk BEELD zit er tussen jóuw oren?

vraagteken2