Beeld

streng
energie (1)
paus
al

Iemand heeft ooit eens gezegd:

“Wat er in onze gedachten opkomt wanneer we over God denken is voor ons van het meeste belang. Uit de geschiedenis blijkt dat een volk nooit meer was dan zijn godsdienst. En uit de geestelijke geschiedenis van de mens blijkt overduidelijk dat geen enkele godsdienst ooit meer was dan het eigen idee over God.”

“Niet wat een mens op een gegeven moment zegt of doet is het belangrijkste, maar hoe hij of zij zich diep in het hart God voorstelt.”

“Ieder van ons heeft in zijn ziel een verborgen wet en daardoor blijken we te handelen vanuit het godsbeeld dat we hebben.”   A.W. Tozer

Als dat waar is dan wordt je handelen bepaald, bewust of onbewust, door jouw idee over God. Dan moet je weten of het beeld in je hoofd klopt met werkelijkheid.

God is Geest. Maar hoe hem dan te kennen? Welk beeld heb jij?

Hoe is Hij?, Zij?, Het?? Zoek eens in je binnenkant. Wat is er in jóuw gedachten?

En wat  is dan de werkelijkheid…?

“Hij is het beeld van de onzichtbare God.”

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”

Mij..? Wie??

Jezus van Nazareth!

Hij staat ook op een plaatje tussen de plaatjes hierboven.

Die suikerzoete knappe blonde jongeman. Is dat Hem..?

Zoek zelf! LEES Johannes!! Of Markus.  Of bekijk het stripboek.   

Over Iemand die de heftigste confrontaties is aangegaan die er onder de hemel mogelijk zijn.

Iemand die sprak zoals “nog nooit een mens gesproken heeft” en daden verrichtte die geen mens ooit verricht had.

Ontdek de meest onverschrokken en radicale Frontsoldaat aller tijden.

Begiftigd met de meest uitzonderlijke en spectaculaire paranormale gave ooit: volmaakte Goddelijke liefde.

Gekomen om alle valse beelden te ontmaskeren en te verbrijzelen.

Om ons daarvan te bevrijden en weer licht en zicht te geven op een leven van geestelijke overvloed.

Wie Hem gezien heeft, heeft God gezien in Zijn werkelijke gedaante. 

Alleen Hij kan je tot je ware bestemming brengen.