De Derde Val en de Tweede Dood

 

 

Het zou zomaar de titel van een roman of een theaterstuk kunnen zijn.

Dat is niet het geval. Dit is geen fictie.

Dit is zo werkelijk als de stoel waarop u zit.

De Eerste Val.

Even terug naar het begin.

De mens geschapen naar het beeld van zijn Schepper in volmaakte harmonie met Hem, zichzelf en zijn omgeving, valt voor de eerste keer. Valt voor de leugen dat hij tot zijn werkelijke bestemming zal komen als hij die onafhankelijk door eigen wil en op eigen kracht probeert te bereiken.

Het resultaat is de wereld waarin we nu leven. Onderworpen aan de vruchteloosheid, vergankelijkheid en de macht van de dood. Wat we daarvan ervaren in en van deze wereld is ook in de diepte van ieders eigen innerlijk aanwezig. Wantrouwen, strijd, ongeloof, egoïsme, competitie, heerszucht, hebzucht, trauma, onzekerheid, angst, vijandschap, trots, waan en wanhoop.

En dan sterft en vergaat het lichaam.

Dat is eerste dood.

 

De Tweede Val

Terug naar het begin van onze jaartelling.

Een man die van zichzelf zei dat hij de unieke, volle en totale openbaring van de eeuwige Schepper is. Die door zijn tegenstanders van geen enkele misdaad of overtreding beschuldigd kon worden. Die rondging, goed doende en iedereen bevrijdde en genas die overweldigd en gekweld was door doodsmachten, en hen verzoening en onvergankelijk leven aanbood.

Hoe onthutsend; Over hem riepen uiteindelijk de massa en hun leiders uit: “Wij wíllen niet dat deze koning over ons wordt! Weg met hem van deze aarde, kruisig hem.”

 

En zo viel de mens voor de tweede keer.

De Derde Val

Nu zijn we in het heden beland.

De dood van deze man, die de mens geworden Schepper is en bleek te zijn door zijn opstanding uit de dood. Die plaatsvervangend de schuld van de wereld, dus ook van u en mij, op zich heeft genomen. Die vanaf dat moment tot nu, twintig eeuwen lang verkondigd wordt als Het Goede Nieuws voor ieder mens onder de zon met bevestiging van vele getuigenissen, krachten, wonderen en tekenen. Dit moet ons doen beseffen:

We leven op de spits van de tijd. Het eind van de eeuwen staat al voor de deur. De boodschap is hyper-urgent.

Daarom staat er: “Vandaag, als je zijn stem hoort, verhard je innerlijk niet!” 

Spits je oren. Stap er niet overheen. Leg het niet naast je neer. Leef er niet aan voorbij. Dat wordt je fataal.

De hand van vriendschap is naar ons uitgestoken. De reddingboei wordt ons toegeworpen. Er is een open deur in de hemel. Hierna is er definitief geen mogelijkheid meer.

Bij een volhardend “Nee! Ik regel mijn eigen bestemming, ik realiseer mijn eigen lot! Ik red het op eigen kracht”  blijft er geen andere optie meer over dan de Derde Val.

Daarop volgt de Tweede Dood.

“En ik zag een grote witte troon, en Hem die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun daden. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn daden. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek van het Leven, werd hij in de poel van vuur geworpen.”

 

Hoe kun je deze val voorkomen?

Wat wordt er bedoeld met het Boek van het Leven?

Hoe komt je naam daarin geschreven te staan?

Het antwoord is hier te vinden.