De krachten van het Koninkrijk

Bevrijdingen en genezingen voor geest, ziel en lichaam.

verval

“Heel de schepping is onderworpen aan de vergankelijkheid. Niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van de bederfelijkheid”

 

Verwondingen, beschadigingen, blokkades, pijnen en kwetsuren.

Veroudering, verzwakking en verval.

Wie en wat blijft er vrij van?

Er is een kracht werkzaam die zelfs de aarde doet verouderen en verslijten als een stel kleren.

Maar er is ook een kracht werkzaam die doorbreekt met tekenen van herstel als vooruitblik naar het nieuwe, bevrijde en onvergankelijke bestaan dat beloofd is:

Het Koninkrijk van God.

Die kracht is het leven van Jezus Christus.

Jezus Christus van Nazareth is de Grote Doorbraak daarvan geweest en zal zelf zichtbaar in volheid doorbreken als  kosmische Koning op de vastgestelde tijd.

Zijn eigen verklaring van Zijn missie was:

Het openbaren van Wie en hoe God de Vader werkelijk is.

Het verkondigen van Zijn Koninkrijk met de
zichtbare tekenen daarvan:
“Ik werp demonen uit en volbreng genezingen”.

Om vervolgens te sterven want:
“Het brood dat ik geven zal is Mijn lichaam
dat ik geven zal voor het leven van de wereld.”

Om daarmee “de sluier die alle natiën bedekt”
de machten van dood, bederf en verval te verbreken.
En zo eeuwig, onvergankelijk en
onvernietigbaar leven voor mensen vrij te maken.

 

Als u nu lijdt aan de werking van de machten van verval, ziekten, kwellingen en gebondenheden van welke aard dan ook.

Ontwrichtende en vernietigende krachten die uw leven willen verdonkeren en verwoesten…..

WEET dat er Leven en bevrijding is in de Naam van Jezus Christus van Nazareth.

Leven dat bij machte is elke doodsmacht te vernietigen.

Zet een eerste stap!

Hieronder staan gebeden van Geloof en Overgave en van Bekering en Bevrijding. Lees ze eerst goed door.

Als je besluit dat je een van deze gebeden of beide gebeden zelf oprecht vanuit je hart wilt bidden, doe dat dan.

Ik moedig je aan om het hardop uit te spreken. God hoort en Hij zal antwoorden.

Gebed van geloof en overgave

 

God, mijn Schepper, ik bid tot U in de Naam van Uw Zoon Jezus Christus.

Ik heb gehoord van Uw liefde, dat U mij kent en doorgrondt.

Dat U alles van mij weet en volmaakt van mij houdt.

Dat U alles voor mijn totale bevrijding volbracht heeft door Uw dood aan het kruis.

Voor al mijn schuld is betaald.

Voor de vergeving en reiniging van mijn zonden is alles betaald.

Voor de genezing van al mijn ziekten en wonden, innerlijk en uiterlijk is alles betaald.

U heeft voor mij de macht van de dood gebroken.

Volheid van leven is bij U.

Een eeuwige toekomst is bij U.

Alles op kosten van Jezus Christus, als een vrije gave aan mij.

Duizend maal dank daarvoor!

Ik bid U: vul mij met Uw leven, met Uw liefde, met Uw Geest.

Leid mij vandaag door de dag heen.

Wees dicht bij mij. Geef mij kracht om elke vorm van kwaad te weerstaan.

Help mij Uw Woord te begrijpen. Geef mij licht als ik het lees en leer mij

te gehoorzamen.

Dan zal ik groeien en bloeien als een bloem in de zomer.

 

 

Gebed voor bekering en bevrijding

 

God, mijn Schepper, ik bid tot U in de Naam van Uw Zoon de Heer Jezus Christus.

Ik heb gehoord van Uw liefde, dat U mij kent en doorgrondt.

Dat U alles van mij weet en volmaakt van mij houdt. Bij U ben ik veilig.

Dat U alles voor mijn totale bevrijding volbracht heeft door Uw dood aan het kruis.

Voor al mijn schuld is betaald.

Ik bekeer mij daarom tot U want ik wil leven en niet sterven.

Ik belijd daarom van harte al mijn zonden en overtedingen  tegen U en tegen mensen. De zonden die ik mij herinner (concreet) en die ik mij niet herinner. Was mij schoon met Uw bloed.

 De schuld van de mensen die mij kwaad aangedaan hebben en tegen mij overtreden hebben geef ik over aan U, de volmaakte Rechter.

Ik laat hen los zodat ik vrij kan zijn.

Ik verwerp elk vroeger contact  en elke band met onreine geesten en elke binding met mensen die hun mediums waren. Jezus reinig mij met Uw heilig bloed. Elke onreine geest, wijk van mij, nu!

Van elke vloek die terecht of onterecht op mijn leven en mijn huis is gekomen  geloof ik dat die op U is gekomen toen U stierf aan het kruis.

U werd een vloek zodat ik er vrij van kan zijn en gezegend worden.

Heer Jezus Christus reinig mij van elke vloek uit verleden en heden en zegen mij met Uw zegen.

Van nu af aan God mijn Heer, leg Uw hand op mij en vul mij met Uw Geest.

Leid mij stap voor stap, uur na uur, dag na dag.

Leer mij om te volgen en te gehoorzamen zodat ik vrij zal blijven en groeien in de vrijheid die voor kinderen van God is bedoeld.

 

Als je deze gebeden oprecht gebeden hebt is dat van groot belang. God hoort en zal antwoorden.
Denk wel hieraan: We zijn kwetsbaar als we alleen staan.
Neem een volgende stap en zoek contact met anderen waarvan je de indruk hebt dat zij God oprecht liefhebben en dienen. Bid om leiding hierin.
Kijk op internet voor gelegenheden daarvoor in je eigen woonplaats.
Er zijn vele mogelijkheden om je verder te helpen, om gebed en zegen te vragen, om raad en onderwijs te ontvangen.

Als je een ongewenste geest hebt weggestuurd, en deze zich opnieuw aan je wil opdringen, verzet je daar dan tegen. Hij zal terugwijken. De Naam van Jezus Christus en je overgave aan Hem is je wapen. Houdt vol!

Deze informatie is beknopt. Gebruik ook de links op deze website.
Kom je ergens toch niet uit, stuur het formulier in. Misschien kan ik je een weg wijzen.