De krachten van het Koninkrijk

Bevrijdingen en genezingen voor geest, ziel en lichaam.

verval

 

“Heel de schepping is onderworpen aan de vergankelijkheid. Niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van de bederfelijkheid”

 

Verwondingen, beschadigingen, blokkades, pijnen en kwetsuren.

Veroudering, verzwakking en verval.

Wie en wat blijft er vrij van?

Er is een kracht werkzaam die zelfs de aarde doet verouderen en verslijten als een stel kleren.

Maar er is ook een kracht werkzaam die doorbreekt met tekenen van herstel als vooruitblik naar het nieuwe, bevrijde en onvergankelijke bestaan dat beloofd is:

Het Koninkrijk van God.

Die kracht is het leven van Jezus Christus.

Jezus Christus van Nazareth is de Grote Doorbraak daarvan geweest en zal zelf in volheid openbaar doorbreken als zichtbare Koning op de vastgestelde tijd.

Zijn eigen verklaring van Zijn missie was:

Het verkondigen van dit Koninkrijk met de
zichtbare tekenen daarvan:
“Ik werp demonen uit en volbreng genezingen”,
om vervolgens te sterven want:
“Het brood dat ik geven zal is Mijn lichaam
dat ik geven zal voor het leven van de wereld.”
Om daarmee “de sluier die alle natiën bedekt”
de machten van dood, bederf en verval te verbreken.
En zo eeuwig, onvergankelijk en
onvernietigbaar leven vrij te maken.

 

Als u nu lijdt aan de werking van de machten van verval, ziekten, kwellingen en gebondenheden van welke aard dan ook.

Ontwrichtende en vernietigende krachten die uw leven willen verdonkeren en verwoesten…..

WEET dat er Leven en bevrijding is in de Naam van Jezus Christus van Nazareth.

Leven dat bij machte is elke doodsmacht te vernietigen.

Zet een eerste stap!

Hieronder staan gebeden van Geloof en Overgave en van Bekering en Bevrijding. Lees ze eerst goed door.

Als je besluit dat je een van deze gebeden of beide gebeden zelf oprecht vanuit je hart wilt bidden, doe dat dan.

Ik moedig je aan om het hardop uit te spreken. God hoort en Hij zal antwoorden.

Gebed-van-geloof-en-overgave
Gebed-voor-bekering-en-bevrijding