De Roep

gebed

God heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij,
ik roep Hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan, ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van God: ‘HEER,
red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig, onze God is een God van ontferming,
God beschermt de eenvoudigen.
Machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.
Kom weer tot rust, mijn ziel, God is je te hulp gekomen.
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
Ik mag wandelen in het land van de levenden onder het oog van de HEER.
Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: ‘Ik ben diep ongelukkig.’

Bidden heeft zin want God is er…..!

Hij luistert én Hij reageert op datgene wat je vanuit je hart aan Hem meedeelt.

Ik geloof daar in!

“Zou Hij Die het oor gemaakt heeft niet kunnen horen?”

Als ik je kan helpen door voor je te bidden of met je mee te bidden, voor jezelf of voor anderen of een situatie die je na aan het hart ligt, dan ben ik daarvoor beschikbaar.

Schrijf je gebedsverzoek en mail deze.

vraagteken2

HET PARANORMALE EN DE BIJBEL. KLIK EEN ANTWOORD AAN EN TEST JE KENNIS!

Wanneer de bijbel over ‘God’ spreekt gaat het over

  1. onpersoonlijke universele oer- energie als de grond van alle bestaan.
  2. een onkenbare geestelijke entiteit.
  3. een geestelijk Persoon, de Schepper van alles wat bestaat, met wie persoonlijk contact mogelijk is.

Klik op het antwoord.