De kracht van edelstenen

edelstenen

Zo lang er mensen zijn is er belangstelling en fascinatie voor edelstenen.

Heel wat mensen hebben ervaren dat edelstenen bijzondere krachten bezitten. Negatieve energie en blokkerende spanningen worden opgeheven. Kwalen verdwijnen of succes neemt toe. Veel mensen staan hier sceptisch tegenover. Ik niet. Ik heb alleen wel een andere verklaring hiervoor dan je misschien verwacht.

In dit verhaal probeer ik uit te leggen wat mijn visie is op de ‘werking van edelstenen’ zoals die wordt beweerd er te zijn door mensen die daarmee spiritueel actief zijn.

Edelstenen zijn zonder meer fascinerende objecten van een bijzondere schoonheid. Je kunt zeker zeggen dat er een bepaalde aangename invloed van uitgaat. Je kunt ervan genieten en er verwonderd en verrukt over raken. Dat geldt in het algemeen voor alles waar we een zekere schoonheid van ervaren.

In die zin worden je ziel en je emoties er positief door beïnvloed en dat zou weer een uitwerking op je lichaam kunnen hebben. De mate waarin dit kan plaatsvinden zal per persoon en situatie verschillen.

Je zou ook door edelstenen aan het denken gezet kunnen worden, aangemoedigd te reflecteren over diepere vragen als het ‘hoe en waarom en waartoe’. Zo zouden edelstenen je als het ware spiritueel actief kunnen maken.

In tweede zin echter is er de opvatting dat stenen gerichte vermogens hebben. Bijvoorbeeld:

Aquamarijn: Tegen voorhoofdsholte ontsteking, tranende ogen, allergieën. Sterkt de lever en maag.
Goed voor de slijmvliezen, schildklier. Maakt de geest helder en bevordert de paranormale vermogens.

 

 

Deze vermogens, die aan stenen door sommige mensen worden toegeschreven, gaan dus uit boven het natuurlijke / psychische en dat is nu juist het punt.

Uit het volgende citaat blijkt ook dat een steen een bovennatuurlijke behandeling nodig heeft om goed te kunnen ‘werken’.

“Het belangrijkste is dat als je een steen hebt gekozen je de edelsteen(en) eerst reinigt en oplaadt, omdat de edelsteen o.a.
Vol zit met andermans energie,
Blootgesteld is aan kunstlicht,
Helemaal leeg kan zijn.
Reinig je edelsteen(en) regelmatig, zodat je de functie van de edelsteen helemaal kan benutten, ook blijven ze dan ” frisser “
Je kunt de edelsteen(en) bij je dragen of in je kamer of huis leggen zodat je er naar kan kijken, de kracht zal zich dan mengen met de energie die op dat moment aanwezig is.”

Hier gaat het om bovennatuurlijke aannames. Namelijk ‘kracht’ en ‘energie’ die van een steen zouden uitgaan of waar je een steen mee kan ‘opladen’.

Ik reken de edelstenen tot de stoffelijke wereld. Deze is gewild, bedacht en geschapen door God en deze zichtbare werkelijkheid wil als het ware een wegwijzer terug zijn naar deze God Die alles bedacht en voortgebracht heeft. Edelstenen spreken, als deel van de voor ons zichtbare werkelijkheid, van Gods macht en creativiteit. Je zou kunnen zeggen: Hij heeft de energie geleverd waardoor ze gevormd werden en waardoor ze in stand blijven.

Nu, als er effecten in die tweede zin werkelijk optreden, zoals ik hierboven dat ‘gerichte vermogens’ noemde, dan kom je op een bovennatuurlijk terrein waar de wetenschap niet anders kan dan zeggen: “Er is geen enkel bewijs te leveren van zo’n specifieke werking” en tegelijkertijd zullen er mensen zijn die die werking aan den lijve ondervonden hebben.

Dat kan een psychologische verklaring hebben op het terrein van de ziel en de gevoelens van de mens, maar het kan ook een spirituele verklaring hebben op het terrein van de geest van de mens, zijn diepste wezen. Dit laatste vindt plaats doordat iemand, in plaats van in overgave aan zijn Schepper te leven en zich in de eerste plaats tot Hem te wenden, zijn heil niet op een fysische maar op een spirituele manier van een deel van de schepping verwacht. Het gevaar bestaat dan dat dit verkeerd gerichte vertrouwen ‘beloond’ wordt door misleidende geesten die dan voor allerlei (schijnbaar positieve) effecten op veelal korte termijn kunnen zorgen. Daardoor kan iemand geestelijk gebonden raken aan een steen (want zie… ‘het werkt!’) in plaats van aan zijn Schepper. God alleen kan voorzien in de vervulling van de diepste behoeften van een mens en een veilige, duurzame en uiteindelijk volkomen heelmaking. Ook lichamelijk.

Die intieme Vader – kindrelatie is datgene wat God bedoelt en verlangt voor mensen. Zoals Jezus zegt: “U kennen, de enige almachtige God en Jezus Christus die U gezonden heeft, is het eeuwige leven.”

Dit kennen is dan niet een verstandelijke kennis maar is gemeenschap hebben, een van hart tot hart kennen.

Door Zijn dood en opstanding heeft Jezus Zelf daartoe de mogelijkheid geopend.

De vijand van God en mensen probeert dat op allerlei wijzen buiten beeld te houden en mensen met allerlei schijnoplossingen tevreden te stellen. Misschien doet het er dan niet eens zoveel toe of er écht iets gebeurt ‘door een steen’ of dat iemand het zich inbeeldt.

Dus, om kort te gaan: ik bestrijd niet, wat je zou kunnen noemen, de werking van edelstenen maar áls die er is op een manier die uitgaat boven hetgeen ik in de eerste zin heb beschreven, of aan iemands eigen inbeelding dan schrijf ik dat toe aan de werking van misleidende geesten die op de achtergrond bezig zijn de mens schade toe te brengen. Door haat gedreven zijn zij er op uit mensen maximaal onder hun invloed te brengen. De filosofie over de ‘werking van stenen’ is simpelweg één van hun strategieën. Op dezelfde wijze ‘werken’ amuletten, talismannen, (ook zo nodig crucifixen, iconen) bio-regulatoren en andere zg. geluksvoorwerpen maar in feite kunnen ook de sterrenbeelden, kaarten, allerlei rituelen en …..vul zelf maar in, die rol spelen. Het zit hem in de houding die iemand aanneemt ten aanzien van iets of iemand dat/die ‘niet-God’ is. Daarmee open je een ‘lijntje’ naar een misleidende en vijandelijke geestelijke wereld.

De geschapen wereld kan zeker nuttig en heilzaam zijn voor de mens, maar er op een spirituele manier je vertrouwen op stellen, en dan nog op middelen waarvan de fysische werking niet kan worden aangetoond, is jezelf in een positie brengen van geestelijke afhankelijkheid met als uitkomst dat je er gebonden aan raakt.

Dat is in feite een afgod oprichten waarmee je uiteindelijk bedrogen uitkomt.

Edelstenen zijn daar niet voor bedoeld maar worden er helaas voor misbruikt.