Je hebt gekozen voor het antwoord dat God als bron en grond van alle dingen voorstelt als onpersoonlijke oerenergie. Energie is wezenlijk voor alle dingen en inderdaad in allerlei vormen overal waarneembaar, maar de vraag is of deze energie ook hetzelfde is als de bron ervan. In deze visie is er in ieder geval van een persoonlijke en vertrouwelijke relatie geen sprake. Dit is een veel voorkomende opvatting maar deze gedachte wordt niet door de bijbelteksten ondersteund. Daar wordt God als een Persoon voorgesteld Die persoonlijk met mensen wil omgaan, Die zich persoonlijk aan ons bekend wil maken en met ons een relatie wil aangaan. Die zich verantwoordelijk stelt voor Zijn daden, maar ook ons verantwoordelijk houdt voor de onze.