Je hebt gekozen voor het antwoord waarin God weliswaar een entiteit, een persoonlijk Wezen is, maar niet door mensen te kennen. Daarvoor is God te groot, te anders, te onbegrijpelijk en de mens te klein en te nietig. Volgens de bijbelsteksten zit in deze opvatting een mooie gedachte die veel waarheid bevat. Maar toch is er meer… Volgens de bijbelteksten, en in het bijzonder volgens een aantal opgetekende uitspraken van Jezus van Nazareth, is het juist het verlangen en de bedoeling van God dat wij Hem intiem kennen. Dat wil niet zeggen dat we God zullen doorgronden en bevatten, maar dat we Hem herkennen en vertrouwd bij Hem zijn op dezelfde manier als Jezus, die God ‘pappa’ noemde.