Je hebt gekozen voor het antwoord waarin God, de Schepper van alles wat bestaat, wordt voorgesteld als een Persoon met wie contact mogelijk is. De bijbelteksten spreken ervan dat God ons naar Zijn eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen. We kunnen dus volgens deze visie het een en ander over God te weten komen als we naar onszelf en naar elkaar kijken. We zijn onderscheiden individuen. We hebben een wil, verstand en gevoelens. Het vermogen om te beschouwen, te overdenken en beslissingen te nemen. De bijbelsteksten spreken ook voortdurend over het zoeken van deze persoonlijke God naar mensen. Over Zijn verlangen om Zichzelf en zijn bedoelingen kenbaar te maken en een persoonlijke relatie met ons aan te gaan.

Is het niet een fantastische gedachte dat zo’n persoonlijke vertrouwelijke relatie met je Schepper mogelijk is?