Heksen en wicca

Als je interesse hebt in wicca of hekserij of daar al in betrokken bent, ik veroordeel je niet. Dit is niet de bedoeling die ik heb met deze pagina. Wel heb ik een duidelijke visie op hekserij en wicca zélf, en geloof ik in een alternatief dat alles, ook wicca, ver te boven gaat.

Over hekserij en wicca in al de verschijningsvormen en de geschiedenis ervan is in boeken en op internet voldoende te vinden. Ik zal daar niet uitvoerig op ingaan.

Wel wil ik kort stilstaan bij de kern ervan, want die is niet mysterieus of ingewikkeld maar komt in feite neer op een paar basale elementen die je ook in andere levensfilosofieën en mysteriereligies aan kunt treffen:

  • je identiteit vormgeven
  • je eigen meester zijn
  • je verbinden met andere mensen en met hogere machten (eventueel in trappen van inwijding)
  • hogere machten en krachten kunnen aanwenden voor de doelen die je zelf verkiest

Deze dingen hebben natuurlijk hun aantrekkelijke kanten. De vraag is waar het uiteindelijk toe leidt, ook al lijkt het aanvankelijk een begaanbare weg.

Tegenover de vier punten zoals je hierboven kon lezen heeft Jezus van Nazareth een totaal andere weg laten zien:

  • Zijn identiteit ontleende Hij aan God als Zijn Vader.
  • Er waren geen trappen van inwijding of rituelen, ook niet voor Zijn volgelingen, maar een liefdesrelatie.
  • Hoewel Hij op eigen kracht de wereld en de hele kosmos aan Zich had kunnen onderwerpen, stelde Hij Zich in vertrouwen totaal afhankelijk op van Zijn hemelse Vader.
  • Hij wendde niet Zijn eigen macht, nog de kracht die Hij ontving aan voor Zijn eigen doelen, maar voerde als Zoon en  dienaar in alles de wil van Zijn hemelse Vader uit.

Deze levenshouding heeft Hem uiteindelijk zelfs gebracht tot het sterven aan een Romeins kruis. Een schijnbaar absurde en smadelijke nederlaag na een ongeëvenaard indrukwekkend leven waar een grote belofte op leek te rusten. Voor zijn tegenstanders de bevestiging dat Hij niet was wie Hij zei te zijn. Het uiteindelijke resultaat was echter de volkomen en absolute overwinning over alle kwaad, inclusief de overwinning over de macht van de dood, die alle mensen en de hele schepping in zijn noodlottige greep houdt. Als loon is nu aan Jezus Christus alle macht in de hemel en op de aarde gegeven.

                                                                                              

Er worden in deze tijd pogingen ondernomen om hekserij een sympathiek imago te geven, het los te koppelen van alle negatieve en mythische beelden vanuit het verleden. En zeker van alles wat wijst in de richting van satanisme.

Overgenomen uit de WiccaCommunity:

“En zo wordt de wicca stapje voor stapje een “gerespecteerde” religie, een “echte” religie met een liturgie die verteerbaar is voor de massa, een religie met gezangen in plaats van extatische uitroepen, een religie waarbij iedereen een “dienst” bij zou kunnen wonen zonder daardoor geshockeerd te worden, een religie waar je als toeschouwer bij bent, staand in een cirkel in plaats van zittend op een kerkbankje…”

“Aan de andere kant zijn er nog genoeg covens die zich niks aantrekken van de moderne trend die ik hierboven beschreven heb, en die zich blijven concentreren op de essentie van de mysterietraditie zelf, zonder van de wicca een sociaal geaccepteerde religie te willen maken.” (Einde citaat)

Alleen wordt je in feite iets voorgespiegeld dat een web zal blijken te zijn dat op een goede dag zich zal sluiten om je leven. Het is onvermijdelijk dat je een prijs zult moeten betalen voor het je inlaten met krachten die je niet de baas zult kunnen.  De reden is dat de krachten achter hekserij (wit én zwart) jou vijandig gezind zijn. Het zich voordoen als een zogenoemde natuurreligie die teruggrijpt op ‘de goden van voor het christendom’ is niets anders dan je verbinden met de demonen waartoe mensen zich altijd al gewend hebben nadat zij zich van hun Schepper hadden afgekeerd in een poging hun lot te beïnvloeden en zelf meester over hun leven te zijn. Wat blijft is dat het uiteindelijke resultaat van elke vorm van hekserij jouw definitieve ondergang in de macht van de dood zal zijn.

Dat geldt niet speciaal voor jou als je heks of wiccan bent. Dit geldt simpelweg in het algemeen voor alle mensen. Alleen, als je intensieve relaties aangaat in de bovennatuurlijke wereld, zoals onder andere bij hekserij en wicca, wordt daardoor de band van demonische machten sterker aangespannen om je leven.

Dit is de bedoeling van de satan waarvan je als heks waarschijnlijk geleerd hebt dat die niet bestaat, maar een verzinsel is van de christelijke kerk.

De levende God Die je gemaakt heeft en intens van je houdt heeft je gemaakt voor werkelijke vrijheid, voor nu en in de dimensie van de eeuwigheid!

Die vrijheid is beschikbaar door de macht van de Naam van Jezus omdat Zijn bloed de verzoening is voor de zonde van de wereld.

 

Deze vrijheid wordt op dit moment ook beleefd door verschillende mensen die heks en hogepriester(es) geweest zijn.

Bekijk bijvoorbeeld onderstaande links en neem kennis van de ervaringen van enkelen van hen.

Klik: Doreen Irving

Klik: Verandering

Hekserij en wicca bieden geen werkelijke uitkomst en niet de vervulling en verlossing die je in het diepst van je ziel nodig hebt.

Op termijn brengt het je er juist verder vandaan dan ooit. Er is een betere weg en een beter leven.

Een ongedachte vervulling en een glorieus einddoel voor een dienaar van het ware Licht!

Klik hieronder.