De Hemelen

De geestelijke wereld is geen chaos.

De geestelijk wereld heeft net als deze wereld een zekere constructie. Een bepaalde orde.

Eerst moeten we dit begrijpen:

We zijn als mens bestemd om contact in de geestelijke wereld te hebben met de Bron van alle spirituele en materiële kracht.

En nee, dit is geen vorm van energie waar we naar het ons uitkomt gebruik van kunnen maken, maar een Persoon die ons ziet en kent.

Deze Schepper van de hemelen en de aarde, deze ontzagwekkende en lieflijke Persoon Die alle voorstellingsvermogen te boven gaat… naar Zijn beeld zijn wij gemaakt.

Voor contact met Hem zijn we bedoeld.

We zijn niet bedoeld voor het zoeken naar contact met ‘mindere goden en geesten.’

Die hebben een andere plaats en functie.

Alleen, de Bijbel is heel stellig als het gaat om het contact krijgen met deze Bron van alle spirituele kracht. Tot de Eeuwige, de God die “in de hemelen is”:

ONMOGELIJK! Tenzij……..

Het is niet verstandig hier te fantaseren en te doe-het-zelven.

Er staat geschreven: ‘Geen mens zal God zien en leven’.

God die het Leven Zelf ís. De bron van alle kracht en alles wat bestaat, drievoudig heilig en een verterend vuur…

Zouden we kunnen naderen tot de zon? Vanaf deze aarde maakt hij onze ogen voor altijd blind wanneer we erin kijken.

Wat stellen we ons dan voor wanneer we Hem zouden zien die alle zonnen geschapen heeft?

Mensen in de Bijbel, waaraan God zich gedeeltelijk in Zijn glorie heeft getoond, verloren al hun kracht en dachten ten onder te gaan.

Het waren geen plezierige ervaringen.

Maar we hebben toch ooit gehoord dat God liefde is?

Absoluut. Zonder twijfel!! Boven alle maat en voorstellingsvermogen.

Hij houdt van ons met een vurige en volmaakte liefde.

En er is een belofte dat “we Hem zullen zien zoals Hij is…”

Maar: op Zijn voorwaarden. En via de weg die Hij wijst.

 

Als tweede moeten we daarom dit begrijpen:

Als mens hebben we een bepaalde positie.

Wij zijn geen geesten of engelen.

We hebben een fysiek lichaam en wandelen op aarde in de zichtbare wereld.

Toch zijn we óók geestelijk en kan er contact met geestelijke wezens tot stand worden gebracht.

Ervaringen daarvan zijn er meer dan genoeg.

Laat mij dit verduidelijken. Onderstaande afbeelding probeert de orde in de geestelijke wereld, zoals de Bijbel die verklaart, op een vereenvoudigde manier weer te geven.

De verklaring van deze afbeelding is dit:

In het bovenste gedeelte is het domein van volledig vervuld en onvergankelijk leven in volmaakte vrijheid.

In zuivere gemeenschap met onze Schepper en met elkaar.

Onderin staan wij op aarde.

We kunnen contact met elkaar hebben.

We kunnen ook contact tot stand brengen met de geestelijke wereld als we dat zoeken.

Of deze zoekt contact met ons, waarop we vervolgens dan wel of niet kunnen ingaan.

Maar als derde is het heel belangrijk dat we dit begrijpen:

Het gebied van het onvergankelijke leven is ontoegankelijk door het vlammend zwaard dat de weg verspert. Door de macht van de zonde en de dood is het ons onmogelijk geworden om terug te keren.

Als we dit contact op eigen houtje, op onze manier en voorwaarden en met onze middelen proberen tot stand te brengen gaat het mis.

Per definitie!

Door één of ander medium, door meditatie en geestelijke oefeningen, door voorwerpen, trance, drugs, chanelling of wat voor middel of persoon dan ook, komen we nergens anders dan in een afgegrensd schemergebied.

Dit gebied is in het schema grijs gekleurd en heet ‘De hemelse gewesten’.

Nogmaals, het is een afgegrensd gebied.

Een spirituele tussenwereld waar vanuit geesten en corrupte engelen op aarde actief zijn.

Zij doen zich voor als gidsen, goede engelen, lichtwezens, meesters of overledenen.

Het is vals licht, hoe positief een persoonlijke ervaring aanvankelijk ook is.

Het is per definitie misleiding. Je bent hun speelbal.

Je komt nooit in het gebied waar werkelijk Leven en vervulling is.

Het tegendeel zal eens blijken, want hun missie is juíst je daarvan weg te houden.

Denk hieraan: Ze laten hun ware gezicht niet zien!

Het gebied van het ware en werkelijke Licht, van onvergankelijk, onaantastbaar leven, is enkel en alleen toegankelijk via de ‘nieuwe en levende weg‘.

En die weg is de Persoon van Jezus Christus van Nazareth. Door de verzoening van de zonde is de weg weer geopend. Daar staat het symbool van het kruis in het schema voor. De enig mogelijke en veilige route door het schemergebied.

Daarom staat er:

Bekeer je, keer je om. Keer je af van je eigen wijsheid en je eigen wegen. Geloof het goede nieuws van je redding als vrije gave van God, je Schepper. Laat je dopen in water in Zijn Naam om je zonden af te wassen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Alleen dan zul je op deze aarde werkelijk geestelijk leven ontvangen en ‘wandelen in de hemelen’. Je zult in gemeenschap met de levende God, je Schepper leven en hem kennen als je liefhebbende Vader. Je zult tot je bestemming zijn gekomen. En dit leven zal eeuwig zijn. Buiten de dimensies van tijd en ruimte.

Alleen DIT leven zal onvergankelijk zijn.