Open deur

Door de dood van Jezus Christus is er nu een open deur in de Hemel. Daarom: Bid en je zult ontvangen. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Want een ieder die bidt ontvangt. En een ieder die zoekt die vindt. En een ieder die klopt zal worden opengedaan.

Heer Jezus Christus, Ik geloof dat U door God gezonden bent om mij te verlossen. U bent de levende Heer van hemel en aarde. U stierf de dood aan het kruis voor mijn zonden. U stond op uit de dood en heeft daarmee voor mij alle doodsmachten verbroken. Dank U voor het offer van Uw leven. Heer vergeef mij alle schuld en reinig mij. Zend Uw Geest in mijn hart en geef me nieuw leven. Leid mij voort op Uw weg tot het einddoel bereikt is. Amen.