Boekenkast

Hulp en advies

Misschien heb je behoefte aan een meer persoonlijk contact dan via de digitale weg. Dan moedig ik je aan om dat aan mij bekend te maken. Er zijn mogelijk mensen in je eigen omgeving te vinden met kennis over, en ervaring met het bovennatuurlijke, die vanuit de gezichtspunten van deze site de dingen verder met je willen doordenken. Ik zal dan mijn best doen om je met deze mensen in contact te brengen als je dat wenst. Je kunt misschien ook verder komen via de pagina Links‘.

Soms krijg ik het verwijt te horen dat ik wantrouwend ben, mensen angst aanpraat en hen wil remmen in hun persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ik zou mensen in het keurslijf willen persen van een achterhaald soort geloof dat verantwoordelijk is voor eeuwenlange misverstanden, twisten en strijd.

Niets is minder waar! Misschien heb je negatieve ervaringen maar gooi nooit het kind met het badwater weg…

Parkeer even je slechte herinneringen en negatieve emoties.

Laat de nevelen om je hoofd met een frisse wind wegblazen. Je Schepper heeft je wat te zeggen.

Zijn woorden zijn bevrijdend en genezend, ook al zijn zij soms confronterend. Volmaakte liefde is Zijn motief.

De levende God, die de Schepper is van de hemelen en de aarde, heeft voor jou een oneindige rijkdom aan leven en geestelijke schatten voorradig. God houdt intens van je en wil het allerbeste aan je kwijt. Dit is wel exclusief in Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus te vinden. Andere oplossingen bieden uiteindelijk geen uitweg. Er is een strijd gaande op leven en dood en er is veel vals licht. Ik wil de weg wijzen naar Hem die als enige werkelijke en voortdurende verlossing en bevrijding teweeg kan brengen.

Ik kan je wellicht ook van dienst zijn met tips voor bepaalde literatuur of beeldmateriaal, websites, gespecialiseerde hulpverlening of conferenties.  Er is op dit terrein nogal wat voor handen. Laat het me weten.

STELLING

Op je gevoel of intuïtie vertrouwen wanneer je je begeeft in de onzichtbare geestelijke domeinen, is net zo onbetrouwbaar als te proberen zonder kompas bij volslagen duister uit het centrum van een tropisch regenwoud de bewoonde wereld te bereiken. …

Reageren? Klik HIER.

HET PARANORMALE EN DE BIJBEL.
TEST JE KENNIS!

De bijbel geeft een toets aan om te kunnen weten of een paranormale gebeurtenis van je Schepper afkomstig is of van een misleidende geest. Deze toets is:

  1. Als het voor jou goed aanvoelt is het goed, het is afkomstig van je Schepper
  2. Als het vertroosting of genezing geeft is het goed, het is afkomstig van je Schepper
  3. Als Jezus Christus het middelpunt is en het je dichter bij Hem brengt is het goed, het is afkomstig van je Schepper

Klik op het antwoord.