Je hebt gekozen voor het antwoord waarin het eigen geweten met zijn opvattingen over goed en kwaad maatgevend is. Misschien een open deur, maar het menselijk geweten is nogal plooibaar. De opvattingen over goed en kwaad van de één kunnen wel overeenkomen met die van anderen maar kunnen ook belangrijke verschillen vertonen. Wat is de maat?

En dan nog….. als we ons eigen geweten al als norm nemen, voldoen we dan zelf aan de eisen daarvan?

Het menselijk geweten als hoogste norm om naar te leven is zeker niet de kern van de boodschap van de bijbel.