Je hebt gekozen voor het antwoord waarvan de bijbel zegt dat het ‘geen uitvinding van mensen is’. Met andere woorden: niet een logische uitkomst van het menselijk denken en redeneren over de wezenlijke dingen van het leven. Het is, om zo te spreken, ‘een uitvinding’ die vanuit de andere wereld naar ons toekomt als een bevrijdend geschenk.

De kern van de boodschap van de bijbel is in wezen de enige sleutel voor een bevrijd en hersteld leven. Die sleutel is het goede nieuws dat ons grootste en meest wezenlijke probleem dat ons leven onoplosbaar blokkeert, door onze Schepper Zélf is opgelost! Door de dood van Jezus. Wij hoeven enkel met lege handen aan de ontvangende kant te staan! Van daaruit worden we in staat gesteld om ten volle de mens te worden die we bedoeld zijn te zijn, en zullen we niet in de dood ten onder gaan.