Meditatie

meditatie1

Vroeg of laat komt dat verlangen naar de voltooiing, de vervulling, het einde van het hier en nu vol spanningen.
(Of was dat verlangen er altijd al?)
Iedereen beleeft vroeg of laat op één of andere wijze de zwaarte van de vloek.
Iedere lust heeft zijn last en ieder geluk zijn bedreiging.  Wonden en trauma’s te over. Denk niet dat dit bij het leven hoort zoals het bedoeld is.
Het te aanvaarden en te integreren in je bestaan is geen uitweg. Ook je lichaam vernietigen om uit dit leven te verdwijnen zal niet helpen.

Het verzet is in je ziel als het natuurlijk verzet van je lijf tegen een groeiend kwaadaardig gezwel.
Luister daarnaar! Lijden is Gods megafoon. Er is iets ernstig mis. Ga je het zelf oplossen?

Wat is je reactie?

Luister…..! Het is het klopje op je schouder van de God die je liefheeft.

Want geen menselijke oplossing zal ooit werkelijk voldoen.

Draai je om want je staat met je rug naar Hem toe.

Met spanning en verlangen wacht Hij op oogcontact.

 

 

Hieronder staan  uitspraken van Jezus van Nazareth over Zichzelf zoals deze staan opgetekend in de laatste gedeelten van de Bijbel.

Ik nodig je uit om over deze uitspraken te mediteren.

Tijdgenoten zeiden van Hem:”Nog nooit heeft een mens zo gesproken als Hij!”

En: “Wie kan zúlke woorden aanhoren?”

Kun jij deze uitspraken al lezend nemen voor wat ze zijn?

Feitelijk waar en exclusief geldend voor Hem alleen?

Dat kan een indringende ervaring zijn, maar mogelijk de sleutel tot een nieuw leven.

Want in Hem woont de gehele volheid van God lichamelijk.

In Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen.

En Hij heeft je meer dan lief.

Zoek verder op een van de links als je meer wilt.

“Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal niet in het donker wandelen maar het levenslicht hebben.”

“Ik ben het levende brood. Wie Mij eet zal nooit meer honger hebben.”

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot God komen dan alleen door Mij.”

“Ik geef het levende water. Wie daarvan drinkt zal nooit meer dorst hebben.”

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal nooit meer sterven.”

“Aan Mij is alle macht in de hemel en op aarde gegeven.”

“Tenzij je mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt heb je geen leven in jezelf.”

“Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven.”

“Ik ben de Alpha en de Omega. De Eerste en de Laatste. Het begin en het einde.”

“Een ieder die uit de waarheid is hoort naar Mijn stem.”

“Wie in Mij gelooft wordt niet veroordeeld. Hij is overgegaan vanuit de dood in het leven.”

“Als God je Vader was zou je mij liefhebben.”

“Je moet opnieuw geboren worden.”