Ontmaskering

maskersCA3GD0W0

Ja, leuk is het niet. Maar laten we eerlijk zijn. Een mens wordt makkelijk bedrogen.

De beste oplichters zijn juist diegenen die je het meeste vertrouwen weten in te boezemen maar ondertussen een dubbele agenda hebben.

In de spirituele wereld van engelen en geesten en hun vertegenwoordigers op aarde is het niet anders.

Daar komt bij dat zij eeuwenlange ervaring bezitten en alle zwakke plekken van de mens kennen als geen ander.

Hoe weet je dan wanneer iemand, zichtbaar of onzichtbaar, het goede met je voor heeft als het gaat om spiritualiteit?

“Je gevoel vertelt je dat”, zeggen velen.

Dat is maar de vraag.

Gevoel is zeker niet onbelangrijk maar echt niet toereikend.

Het ‘gevoel bespelen’ behoort tot een van de vaardigheden van oplichters en bedriegers.

“Dat zal mij niet gebeuren….”

Overschat jezelf niet! Juist dat maakt je kwetsbaar.

Onderstaande teksten zijn belangrijk en een goede hulp bij het doorprikken van misleidende verhalen en bedrieglijke wonderen.

Geliefden, vertrouw niet iedere geest maar beproef de geesten óf ze uit God zijn.

    Dat is één.  En dan…..?

Iedere geest die niet bevestigt dat Jezus Christus als mens van vlees en bloed gekomen is, is niet uit God.

          Vervolgens:

Er is slechts één Naam aan de mensen gegeven om tot God te komen en gered te worden: Jezus Christus, die lichamelijk uit de dood opstond. Wie dit ontkent spreekt leugens.

Wie ontkent dat Jezus van Nazareth de eniggeboren Zoon van God is, kent God niet.

          Als laatste:

Wie een andere ‘Jezus’ verkondigt dan de Jezus van Nazareth uit het geslacht van David, van Wie getuigenis wordt gegeven door de profeten en de aartsvaders vanaf het eerste begin zoals in de Bijbel beschreven, is een leugenaar.

De Heilige Geest zal altijd van Jezus Christus getuigen en Hem verheerlijken!

Deze teksten geven belangrijke handvatten om te onderscheiden of mensen en geesten spreken en handelen namens de Schepper van hemel en aarde of niet.

Mensen kunnen met de beste bedoelingen uit onkunde een verkeerde boodschap brengen omdat ze uit een verkeerde bron putten.

Geesten en engelen niet. Als zij misleiden, misleiden ze altijd bewust. Zij zijn boosaardig en verdorven. Zij hebben niets meer te verliezen. Hun lot is al bezegeld.

Wees niet naïef. Wees alert! Zie de werkelijkheid voor wat deze is. Er is een strijd op leven en dood.

Oók om jouw ziel.

Je geeft je pincode ook niet aan iedereen. Waarschijnlijk aan niemand. Je leven is veel meer waard dan dat!

Bidt God om open ogen. Lees Zijn Woord!

God geeft Zijn Geest aan wie Hem gehoorzaam zijn. Zonder de Heilige Geest en kennis van het Woord van God heb je niet het juiste onderscheid.