Reikimeester doet verslag.

Dit is geschreven voor iedereen die weer terug is geroepen in het Licht van Jezus Christus én voor mensen die nog steeds de praktijken van reiki beoefenen, zowel als reiki-leerling, als actieve reiki heler, of als reiki-meester. Niet om te veroordelen maar om te waarschuwen en te getuigen van de genade Gods. Jezus Christus leeft en heeft mij letterlijk gered en dit is de weg die ik heb mogen gaan samen met Hem. Ik hoop dat jij gezegend gaat zijn zoals ik gezegend ben, geliefd, gered, vergeven en bevrijd, door God. Want reiki is niet wat het lijkt te zijn en reiki werkte niet meer toen ik werkelijk hulp nodig had. Ik heb velen ontmoet, die zoals ik, in een grote crisis kwamen, na jarenlang als reiki-heler gewerkt te hebben en met het hart op de juiste plaats !
Maar toen ontmoette ik Christus Jezus…

Ik heb dit artikel geschreven als een persoonlijke getuigenis hoe ik, van een praktiserend reiki-master en jarenlang lid van de wereldwijde reiki-master organisatie “the Reiki Alliance”-de Reiki Alliantie (USA en A’dam), terugkeerde naar God. Bekeerd, teruggekeerd naar God, als een wedergeboren christen, en de bijzondere weg die ik ben gegaan in de genade van Jezus Christus. Om zo mijn werkelijke roeping te vinden als pinksterbemiddelaar, voorbidder ofwel/ “intercessor” en om tevens de gave om te helen weer hersteld te vinden, niet met het doorkanaliseren van reiki, maar door simpelweg de naam van mijn Heer Jezus Christus over de ziekte uit te spreken. Zoals dit wereldwijd in vele pinkster- en charismatische christelijke kerkgemeenschappen al jarenlang succesvol gebeurt en waarvan veel getuigd wordt.
Daardoor, telkens weer, de werkelijke realiteit te ervaren dat Jezus Christus leeft, heelt, bevrijdt en zegent. Zonder reiki te hoeven doorgeven, zonder inwijdingen of rituelen en zonder urenlange behandelingen met spirituele verklaringen, maar eenvoudigweg door gebed, geloof en het werk van de Heilige Geest Gods. Dit is samenwerken met Jezus Christus, de levende God in actie.
Ik heb dit artikel geschreven om mijn conclusies uit te leggen, met vele voorbeelden van de door mij gebruikte gebeden, quotes uit de Bijbel en vele persoonlijke gebeurtenissen. Zo simpelweg aan te tonen dat reiki nooit gebruikt werd door Jezus Christus en dat het veelvuldig toepassen van Reiki uiteindelijk veel grote problemen geeft. Dit komt door het openen van niet toegestane toegangen in de spirituele wereld, door gepleegde zonden en dat het vaak gebruiken van reiki leidt naar een uiteindelijke spirituele slavernij, waardoor je volledige afhankelijk van reiki en deze spirituele wereld gaat worden. Dit alles zal je uiteindelijk verder weg van God leiden, hoewel we als reikianen in de eerste instantie geloven dat we hierdoor juist dichter bij God komen te staan en we zo onze “roeping” als bovennatuurlijke heler vervullen.

Dit artikel bevat getuigenissen, gebeden, het christelijke standpunt omtrent reiki, heel veel informatie over occulte zaken, voorzien van bijbelse verklaringen en mijn jarenlange persoonlijke ervaringen als reiki-master. Dus dit keer niet van een dominee op zijn kansel, maar van een ervaren gedreven ex- reiki-master van de Reiki Alliance, die eindelijk thuisgekomen is bij God en jou nu wil laten zien hoe ook jij van reiki, via de bijbelse manier, weer in de vrijheid en de geborgenheid terug kan komen, in Jezus Christus.

Het is vooral geschreven voor alle reikianen, die ik vaak in grote nood ontmoette, voordat ikzelf in nood kwam. Het laat je dan ook heel gemakkelijk inzien hoe diep je verstrikt zit in de spirituele banden van het occulte door reiki en andere spirituele valkuilen, die ontstaan zijn door de samensmelting van de vele occulte handelingen met reiki, wat normaal is als je actief bezig bent in de esoterie/new-age wereld.
Het onthult het schaamteloze demonische misbruik, dat verborgen zit in reiki ofwel het Usiu systeem van het natuurlijke reiki helen, de misleiding van een oprechte roeping als heler en het dienen van God, als een bovennatuurlijke heler. De mensen die de reiki-weg gaan zijn gelovig, dapper en goed van hart en willen de zegen Gods direct ervaren.

Het laat je ook de spirituele val zien van het new-age antwoord, hoe het onmogelijk is, om weer tot God te komen zonder Jezus Christus, waarbij Zijn werk op het Kruis en de menselijke zalving van God, door Jezus Christus, volledig verdrongen wordt.

Dit artikel onthult, dat reiki, een van de grootste valse geloven is vandaag de dag, omdat meer dan 40 miljoen mensen al ingewijd zijn, in verschillende stijlen en niveaus van reiki. Reiki is vanuit Japan naar de USA gekomen in de jaren 40 en daarna is het in de jaren 80 naar Europa gekomen en het groeit nu sterk in Australië. Iedereen denkt dat ze dezelfde helingsmethode leren als Jezus Christus heeft gebruikt, door het kanaliseren van reiki-energie naar zichzelf of naar anderen. Om dan zonder Hem, vrolijk verder te gaan om spiritueel te groeien, te helen en zonder te beseffen dat ze een weg gaan die leidt naar destructie. Helaas, zelden beseffen ze dat ze, door het beoefenen van reiki, in demonische slavernij komen en Gods toorn oproepen, totdat het te laat is. Vaak hoor je dan; maar reiki werkt toch…….. ? ja,………. maar het is een zonde en er zijn vele gevaren, die zich meestal pas na een jaar of tien duidelijker beginnen te manifesteren. Vaak voorkomend zijn spirituele en mentale verwarring, spirituele aanvallen, echtscheiding, psychotische verschijnselen en zware ziekten.

De gebeden in het 2e gedeelte van dit artikel zijn voor je beschikbaar nadat je de Heer aanvaard hebt. Deze gebeden zijn speciaal geschreven om het mysterie van christelijke bevrijding, in Naam van Jezus, te ondersteunen en je de weg te tonen die mijn Heer mij heeft laten gaan. Zodat nu iedereen die vast zat of nog zit aan reiki, gemakkelijk dezelfde weg kan bewandelen en in Zijn Genade ook wedergeboren kan worden …. een nieuw geboren schepsel in Christus (2Kor.5;17).
Of misschien ben je al wedergeboren en wens je eindelijk al die oude spirituele poorten te sluiten in zijn Naam. Dit artikel is ook geschreven voor al diegenen die zich niet bewust zijn van dit alles en zich afvragen waar al de moeilijkheden in hun leven vandaan komen, voor alle new-agers die ervoor kiezen om dichter bij God te komen en eindelijk na een lange zoektocht thuis willen komen. Uiteindelijk zal iedereen die zoekt erachter komen dat alleen Jezus Christus uitkomst biedt. Het is allemaal opgeschreven voor jou lieve lezer, om zo in te zien en te ervaren dat Hij de enige Weg, Waarheid en het Eeuwige Leven is. Dat hiervoor moed en doorzettingsvermogen nodig is, spreekt vanzelf, maar je bent nooit meer alleen, want Hij heeft het al volbracht wat jij probeerde te bereiken met reiki. Jezus Christus is de Verlosser. (2 Korintiers 4:6 “Want de God , die gesproken heeft: Licht, schijnt uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus”.)
Dus, dit gratis artikel is gewijd aan iedere gelovige van de kerk van Jezus Christus, voor wie Hij gestorven is, dat iedereen vrijgezet mag worden van demonische banden, specifiek van het beoefenen van reiki, van de eerste reikigraad tot het niveau van reikimeester.

Omdat de tekst opgezet is als een werkboek voor de bediening voor christelijke bevrijding, moet je alles stap voor stap afgaan, altijd geleid door de Heilige Geest en aanbevolen wordt de gebeden ook te gebruiken. Koop ook een goede bijbelvertaling, en zoek zo snel mogelijk een actieve charismatische kerk, zoals de pinkstergemeenschap of evangelische gemeenschappen waar je ook vele nieuwe vriendschappen kunt maken. Want je zult hulp nodig hebben van andere christenen.

Bewijzen dat reiki spiritueel verkeerd is

Om te bewijzen dat reiki verkeerd is lijkt heel moeilijk, tenzij je aan beide kanten actief bent geweest, zoals ik. Toch is het nog steeds moeilijk om het in de juiste woorden te beschrijven. Ik ben door dit alles heengegaan, en heb alles opgeschreven voor jou, hoewel veel zeer persoonlijk is. Dit alleen om mijn ervaringen te delen in liefde en respect, en de fantastische zegeningen te delen die ik van Vader God in Jezus Christus heb mogen ontvangen. Het artikel is niet geschreven om reikianen aan te vallen of om ze enkel wederom te waarschuwen, maar om van mijn wonderbaarlijke weg terug naar God en mijn ontmoeting met Jezus Christus als mijn Redder te getuigen en om eer te geven aan wie werkelijk alle eer verdient. Zodat iedere reikiaan, christelijk en niet christelijk, dezelfde mogelijkheid heeft om terug te keren naar de enige ware God, door het werk van Jezus Christus onze Redder, waardoor het mogelijk is dat ze hun ware roeping vervullen door God werkelijk te dienen, zonder al die problemen.

In deze tijden worden velen steeds weer wakker gemaakt door hun spirituele nood om vrijgezet te worden van allerlei demonische banden en in dit geval specifiek van het vrijgezet worden van reiki. Deze zin op zich zal vele goede reiki-helers, die ongetwijfeld proberen een goddelijk leven te lijden, met een roeping om God te dienen als een heler, soms zelfs met ongekende successen, gefrustreerd maken. Maar zij worden, net als ik vroeger, bedrogen of zijn zich nog onbewust van het mysterie van onze levende God Jezus Christus, of onbekend met Gods Woord over reiki en hebben nog nooit persoonlijke ervaringen en getuigenissen gehoord van een ex-reikimeester. Als een ex-reikimeester, lid van Reiki Alliantie van 1994-2001, praat ik uit mijn eigen levenservaring en alles wat ik heb opgeschreven, is doorgewerkt en over alles is lang gebeden, waardoor ik ook veel van Gods Genade, bijbelse kennis en inzicht heb gekregen.

Ik kan met heel mijn hart zeggen: Jezus Christus is de Zoon van God, die voor mijn zonden is gestorven op aarde en weer is opgestaan uit de dood en gezeten is aan de rechter zijde van de Vader. Alleen hierdoor, door deze hartgevoelde verklaring, is alles weer goed gekomen, daardoor ben ik weer in de juiste verhouding met God gaan staan en een heilig rechtvaardig leven gaan leiden. Hoe dat kan………. ik ben de hele weg gegaan om het behalen van het meesterschap van reiki, en ik ga nu door God begenadigd, vandaag de dag, de hele weg met Jezus Christus. Jezus is geen religie maar een intieme diepgaande ervaring. Ik ben er geweest, en ik heb het gezien, niet vanuit 1 punt of vanuit 1 ervaring, maar vanuit heel veel ervan.
Ja, ik heb het allemaal gedaan!! Op deze manier kwam ik tot de duidelijke conclusie: Reiki is NIET van Jezus Christus, en het is ook NIET de weg om dichter bij God te komen, en het is ook niet de weg om naar de hemel te gaan.
Ik kan het ook bewijzen, je vraagt je nu af hoe het kan dat ik tot deze ware conclusie ben gekomen, en als definitief antwoord …………wil ik je uitnodigen om de rest ook te lezen, en daarbij je eigen verstand, zowel gewoon als geestelijk, te gebruiken, om je eigen conclusie te trekken en me daarna gewoon te volgen zodat je hetzelfde zult ervaren.

Ik bid nu voor jou, in de naam van Jezus Christus, dat God zelf je nu de wijsheid en duidelijkheid geeft om je eigen conclusies te trekken in alle vrijheid, en om dichter te komen in Zijn waarheid en de vrijheid die Hij geeft. Amen. Onthoud dat de helende reiki-energie stamt uit de periode van het oude testament, gebruikt door boeddhisten, Tibetanen en Hindoes, tegenwoordig gemixt met Jezus in het reiki-verhaal. Daardoor valt de reiki-energie onder de spirituele wetten van het oude testament. Onze Verlosser Jezus Christus was er nog niet, satan had alles onder controle met betrekking tot de spirituele wereld en de Joden werden als enige uitverkoren volk Gods gezien, die leefden onder de Wet van Mozes en niet zoals wij nu onder de Genade van Jezus Christus. Dus hoe verder dat je gaat op het pad van Reiki, hoe sterker de demonische banden zullen zijn en daarbij ook je leven gaan beïnvloeden, je valt onder de wet van het oude testament, onder het oude verbond Gods. De vernietiging zal groeien in je leven en ik zal uitleggen waarom en hoe je eruit kan komen.

Alleen al de afwijzing van Jezus als de Christus, die voor onze zonden is gestorven, verstevigt deze banden van slavernij. Dus zelfs met de juiste roeping om het goede te doen, met de juiste opleiding om te helen en alle positieve resultaten van heling op jezelf en anderen, zelfs met al deze uitingen van goedheid, word je bedrogen en is het je bestemming om steeds dieper in de handen van duisternis te vallen. Zoals ik ook heb ervaren, zijn de helingen van korte duur en komen vaak ergere dingen in de plaats.
Waarom? Een duidelijk voorbeeld is; door het creëren en het dienen van een half-god genaamd “Reiki” Hoe heb ik dat gedaan, reiki is geen religie? Nu, dit doe je eenvoudigweg doordat jij reiki en de reiki-energie en de reiki geesten glorie geeft. (spirit of reiki)
Jijzelf geeft de eer voor elke heling aan deze geestelijke energie, nietwaar??? Hoe vaak heb je niet gezegd: ” Ik heb het niet gedaan, maar reiki”.

Zo heb je, door onder andere deze en andere zonden, spirituele deuren geopend, waardoor je demonische krachten meer rechten en macht over je zullen gaan uitoefenen. Door het geven van alle eer en glorie aan reiki, zet je reiki als een soort van god boven jezelf en word je verder weg geleid van de enig ware God.

Ander voorbeeld; een van de grootste decepties en spirituele ontkenningen, is te denken dat we als reiki helers onszelf kunnen helen, kunnen reinigen van zonden, ziektes en alles kunnen overwinnen nu en nadat we dood zijn, met reiki. Dit is dezelfde reden waardoor de engel satan gevallen is: trots. Overigens weten alle reikimasters dat hun meestersymbool, waarmede zij de inwijdingen doen, Phoenix herrijst uit zijn as betekent. Is er iemand anders verrezen dan Jezus? Er is totaal geen sprake van boeddhistische of christelijke symboliek of verwijzing te bekennen in het Usui systeem van reiki !

Alleen Jezus Christus is de Verlosser, Hij heeft dit alles al gedaan aan het kruis voor ons, door Zijn opstanding, Zijn zalving als Heer, de verrezen Zoon van God. Hij heeft het al volbracht. Hij heeft alles al gewonnen en overkomen voor ons, dus we hoeven alleen nog maar in zijn voetstappen te gaan staan, zoals geschreven staat in de bijbel. Gedoopt worden, beken en erken Hem als onze Heer en Redder en dan worden we gered……”Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping” staat geschreven in 2 Korintiërs 5:17, wat echt zo is.

Satans plan met reiki lijkt perfect, met de Phoenix als kopie, omdat hij de perfecte leugenaar is, wat vele malen zal worden aangetoond verder in dit boek.

Als een ex-reikimeester weet ik dat dit nu een moeilijk moment voor je is, om dit alles te accepteren. Net als jij, heb ik dit al eens gehoord of er over gelezen, vaak uitgesproken door dominees die hun kerkleden dit vertelden en toen voelde ik me ook aangevallen, spiritueel miskend, volledig onbegrepen en zelfs afgewezen. Ik hoop dat dit voor jou nu anders zal zijn, omdat je dit hoort van een ex-reikimeester die deze weg volledig is gegaan.
Toen ik dit voor het eerst hoorde, toen ik met mijn mede christenen praatte, voelde ik pijn. Ik dacht, wat weet die voorganger of de kerk nu van het mysterie van reiki en zijn krachten en de moeilijke weg die ik al gegaan ben. Maar, ik vraag je in liefde, geef me het voordeel van de twijfel en vertrouw op mij omdat ik er geweest ben, een getest en ervaren ex-reikimeester, en nu een opnieuw geboren christelijke bemiddelaar/ voorbidder. Geef me de kans om in liefde en met respect dit aan te tonen ……..voor jou, het WAAROM en HOE.
Hemelse vader, zoals geschreven is in Galaten 5:8 is deze duisternis niet van U, die ons geroepen heeft. Ik vraag u om de lezer van dit boek te beschermen, en hem duidelijk te maken wat u mij hebt duidelijk gemaakt over reiki, in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus, amen.

Net als ik, had je een geweldige roeping om God te dienen als heler, je had een honger naar God. Je dacht, je voelde, je zag dat reiki goed was en dat het werkte voor jou, je hebt er ook nog geld voor betaalt en je dacht dat reiki een zegen was. Maar je kende God niet en ook zijn plan niet voor jou, en je accepteerde reiki, zonder de bedoeling een half-god te dienen. Reiki was geen religie voor jou, en je wilde ook niets weten van het maken van een andere God. Onthoud dat over reiki werd gedacht als dat het geen religie was, maar het claimt wel dat het heelt net als Jezus. Dit betekend dus goddelijke krachten en het doen van wonderen. Misschien zocht je niet naar God en je zag reiki niet als iets spiritueels. Je zocht gewoon een manier om geheeld te worden en/of hoe je iemand anders kan helen, dat was toen het belangrijkste. Ikzelf kwam erachter dat reiki heel erg veel tijd opgebruikt, zoveel zelfs, dat ook ik geen tijd meer had om alle normale confronterende vragen te stellen. Ik ging er gewoon mee door, op gevoel en genoot ervan, tot ik vast kwam te zitten. Waarover later meer.

Laten we eens kijken naar het volgende voorbeeld: Ik heb mezelf voor minstens 10 jaar lang dagelijks een reiki behandeling gegeven, waarbij ik de gegeven vorm volgde van TRA. Handen op mijn ogen leggen, tempels, oren………enz.het was het doen van een dagelijks ritueel. Het was werken aan mezelf zonder ooit Jezus Christus de eer te geven, waar Hij recht op had, ondanks dat ik een keer heb geaccepteerd en geloofd dat Jezus reiki gebruikte.
Ik dacht voor een lange tijd dat God het Universum was, dat ik daar een deel van was. Ik wist het gewoon nog niet en ik keek in de verkeerde richting, had wonderbaarlijke ervaringen en groeide spiritueel en ondertussen dacht ik nergens aan, jij wel?

De bijbel is heel duidelijk: “maar voor degene die zelfzoekend en zelfwillend blijven en niet luisteren naar de Waarheid, maar luisteren naar goddeloosheid, zal er verontwaardiging en toorn zijn”

Veel reiki-meesters komen in een slechte staat van gezondheid na ongeveer 8-11 jaar, en verlaten hun leerlingen zoals ze zijn. Zijzelf, en veel van hun leerlingen zijn gescheiden, financieel een ramp, mentaal gebroken, en vaak psychotisch of zijn gewoon ziek geworden en worden niet echt vrolijk van het leven als ze terugkijken.
Ik heb het zien gebeuren en tot op een bepaald niveau ben ik een levende getuigenis hiervan. Ik heb alles opgeschreven om deze belangrijke informatie te delen, om eer te geven waar eer gegeven moet worden, aan Jezus Christus en om een je unieke mogelijkheid aan te bieden, door dit te willen delen. Het heeft me jaren van reiki-meesterschap en van occulte onderzoeken gekost on daarna demonisch aangevallen te worden en soms tot zelfs bezetenheid aan toe. Totdat ik eindelijk, in de Genade Gods, klaar was om te geloven en dit te begrijpen. Kun je je de tijd en gebeden inbeelden om dit manuscript te schrijven? Het is een vrije gift, alleen geschreven om deze mooie informatie met jou te delen, beste lezer, met mijn dankbaarheid aan Jezus Christus.

Toen ik begon met het terugkeren naar God, zelfs toen ik geen reiki meer gebruikte, bleef het er toch. Het hield me soms tegen om mijn gedachten vrij te maken en om rustig de bijbel te lezen, of om dichter bij God te komen. Ik snapte toen nog niet waarom en ook begreep ik niet dat de spirituele banden van bedrog, oude toegangen van reiki en simpelweg het verwerpen dat Jezus Christus al had overwonnen, heel sterk waren en een demonisch recht gaven om mij nog steeds te benaderen. Naderhand snapte ik, dat het feit ligt in de simpele ontkenning dat Hij me al had gereinigd met Zijn Heilige bloed en dat Hij voor mij is opgestaan. Het is al volbracht, ik hoef Hem alleen nog maar te accepteren, ik moet nu alleen nog maar in zijn voetstappen te gaan staan, ik hoef alleen nog maar mijn deel van de erfenis te claimen. Te begrijpen dat het nieuwe testament, het nieuwe verbond tussen mens en God, ook voor mij is geschreven ! Ik hoef alleen nog maar op de juiste deur te kloppen en het volledig te accepteren, met hart en ziel. Jezus Christus heeft alles al overwonnen en door volledig open en eerlijk bij Hem te komen, wordt Zijn Genade en de nieuwe spirituele wetten van Gods, het nieuwe verbond, pas op ons van toepassing.

Het is heel erg moeilijk om vrij te komen van deze oude banden, en om het duidelijk te zien en te kiezen om vrij te zijn. Zeker na zoveel jaren reiki te hebben beoefend en telkens weer op reiki te hebben vertrouwd. Daarom is reikireality.com niet alleen gepubliceerd voor reiki meesters/leerlingen in verwarring, of alleen maar voor de opnieuw geboren christenen, maar voor alle reikianen met of zonder problemen. Want ik hoop dat je nooit hetzelfde mee hoeft te maken als ik en je zal dat nu in mijn eerste persoonlijke getuigenis lezen.

Van duisternis in het Licht van Jezus Christus

Na vele jaren van mezelf en andere helen, kon ik de staat waar ik in verkeerde niet begrijpen. Ik nam deze beslissing voorzichtig, net als anders, vanuit alle aspecten bekeken, en daarbij zette ik, zoals altijd, reiki in om wijsheid en de nodige spirituele back-up te vinden. Maar ik voelde me nooit zo arm en slecht, ik was psychotisch en voelde me verloren, na 8 jaar van reiki-meesterschap ! Ik, die dagelijks aan mezelf en anderen werkte, was ik nu in de slechtste mogelijke emotionele, mentale en spirituele staat beland. Alsof ik nooit een bovennatuurlijke spirituele begleider/therapeut was geweest en niets had geleerd van al die jaren van het studeren van esoterische psychologie en het reikimeesterschap. Wat er was gebeurd; ik had mijn vrouw 5 weken daarvoor verlaten, na 10 jaar getrouwd te zijn geweest, om vervolgens met een vrouwelijke reiki-meesteres samen te gaan. Eindelijk was ik nu met iemand die me wel helemaal begreep en samen gingen we op onze “Heilige reiki-missie” om onze ware roepingen als reiki-meesters en helers te vervullen.

Maar in wat voor een bedrog en een rotzooi was ik nu in beland. Toen ik haar ontmoette was ik onder de indruk van haar kennis van reiki en andere alternatieve genezingsmethodes, en ze was net als ik zeer toegewijd en spiritueel ontwikkeld. Ik was onder de indruk van de reiki kracht en de aanwezigheid van geesten, (denkend dat ze engelen waren, niet de gevallen engelen) die samen met ons waren en met ons samenwerkten, wow, dat was het helemaal.

Pas na een tijdje kwam ik erachter het waarom en werd het me zeer duidelijk dat ik het niet helemaal eens was met de manier waarop deze reikimaster reiki beoefende. Ik zag hoe en ik begreep dat haar methoden zeker niet die van mij waren. Het leek voor mij op dat moment te laat en zo besefte ik dat ze een zeer ervaren heks was. Ze was reiki aan het gebruiken, gemixt met andere occulte methoden, hoewel ze een gerespecteerd lid van de Reiki Alliance was, en ze al meer dan 10 jaar reikimaster was. Bevriend met bijna iedere reiki meester tot aan de Grandmaster Phyllis Furomoto.
Maar met reiki was dit toch gewoon niet mogelijk, dat had ik altijd geleerd, omdat reiki goed was en niet samen ging met slechte dingen. Reikilicht kon geen duisternis opnemen, anders zou het geen Licht zijn ! Ik had dit ook in meerdere reiki boeken gelezen en daarin stond altijd dat reiki altijd veilig was en goddelijk Licht was. Ik dacht dat reiki licht was en van God omdat Jezus en boeddha met reiki geheeld hadden en simpelweg omdat reiki ook werkte. Ik had altijd geloofd dat magie een ‘no go’ straat was en dat reiki zou verdwijnen als het zo zou worden gebruikt. In feite, dat reiki uit je zou gaan als je magie beoefende. Maar nu zag en voelde ik dat reiki bleef, nee sterker, zelfs nog krachtiger werd en nog machtiger, met nog meer resultaten. Ik voelde me bedrogen, naïef en geshockeerd, omdat je hekserij kon doen met reiki, en met succes en omdat ik in de val van een heks gevallen was.

Het werd me duidelijk dat dit niet was waar ik naar zocht om de weg om mijn roeping te vervullen in reiki, in God. Ik begreep dat ik spiritueel was gevallen, en gevangen in een spirituele en fysieke problematische situatie waar geen reiki en geen mens mij kon helpen. Ik wilde deze vrouw verlaten, maar iedere keer als ik het probeerde kon ik het niet, ik voelde me krachteloos. Ik was gevangen in haar net en voelde me soms bezeten. Ik zag van haar hoe ze hekserij beoefende met reiki, ze liet het me vaak zien hoe, maar ik weigerde om het na te doen Alsook weigerde ik aan occulte zaken mee te doen en al deze vervloekte zaken te herhalen. Ik heb veel geleerd, maar ik weigerde gewoon om het te gebruiken en ik dacht nog steeds dat dit niets te doen had met reiki, of met de weg die ik had geleerd en al jarenlang gebruikte. Ik geloofde nog steeds dat reiki alleen bedoeld was voor het goede van alles en dat het van God was. Gelukkig werd het me langzaam maar zeker duidelijk dat ik niet van mijn vrouw kon/wilde scheiden, hoewel de spirituele druk erg hoog was. Ik was dus alles bij elkaar in een slechte staat en van reiki sturen werd mijn situatie er niet beter op. Ik voelde me soms spiritueel bezeten en gecontroleerd. Ik was soms bang, en hoorde soms stemmen, en ik was volledig afhankelijk van deze vrouw, slechts in een paar weken.

Maar mijn liefde voor mijn vrouw en mijn standvastige geloof dat er een God van Liefde was die altijd de controle had, haalde me er door heen. Langzaam, ondertussen biddend, voor zover als ik kon bidden in de gegeven situatie, begon de genade van God me aan te raken. Toen hoorde ik een stem zachtjes in me spreken, maar heel standvastig, “heks, wiccan, heks….” iedere keer als ze met me bezig was met haar praktijken. De volgende week die kwam, was er toevallig een toneelstuk in de protestante kerk dicht bij ons in de buurt. Uiteraard werden we uitgenodigd, omdat haar dochter een rol had in dit toneelstuk. Vanaf het moment dat ik in deze plaats van Goddelijke aanbidding kwam, merkte ik beetje bij beetje dat ik me beter voelde, trokken de wolken van duisternis om me heen op. Voor de eerste keer in weken kon ik weer zelf goed denken, ik kon mezelf weer voelen en ik had mijn eerste onthulling van wat er gebeurde met mij. Ik zag alles duidelijk, ik had berouw en ik bad voor de kracht om het juiste te doen. Toen raakte de Heilige Geest mij aan en ik kon de kracht vinden om weer terug gaan naar mijn vrouw. Sindsdien is er heel veel van restoratie gedaan door de Heer tot aan nu en we zijn zeer gezegend en nog steeds blij samen met elkaar.

Maar voor mij en mijn liefste vrouw was het erg ruig, het werd het begin van 4 jaar vervloekt te worden, spiritueel aangevallen en gemanipuleerd te worden door reiki. De wraak van een verlaten vrouw die een wiccan (heks) is, met de status van een reiki-alliantie reiki-meesteres en vaak niet alleen maar soms ook nog samen met haar leerlingen, is geen comfortabele situatie om in te zijn. Om mee te maken dat zwarte magie niet alleen werkt en hoe het wordt beoefend met reiki, maar ook om te ervaren hoe het voelt om een slachtoffer ervan te zijn, is niet een leuk spelletje. We hebben veel wanhoop en angst meegemaakt en we konden niet uitvinden hoe we van deze slechte situatie een goede konden maken. Er was de verleiding van het gebruiken van reiki naar hun terug en het effect van het steevast weigeren hiervan. Maar net als de vorige keren, leerde ik om te vertrouwen op Gods genade. Ik begon met vergeving, maar de aanvallen gingen door. Voor mij was dit het einde van reiki in mijn leven en na een aantal jaar weer het begin van werken als een voorbidder/heler voor een pinksterkerkgemeenschap. Na jaren van volharding kwam ik in contact met een sterke christelijke vrouw, die zo’n 3 weken voor ons bad en ik werd haar leerling. Toen ervoer ik voor het eerst de Glorie van Jezus Christus en het verschil tussen reiki en Gods Genade. Dit was het einde van in de duisternis zijn en toen ontmoette ik voor het eerst Jezus in Zijn Licht.

Dat redde mij na mijn beproeving. Ik voel me heel erg gezegend door het ervaren van de genade, de gratie en de waarheid door Jezus Christus. Ik ging verder op de weg die de Heer voor mij opende door lid te worden van de Apostolische pinkstergemeenschap van Elim en zo kreeg ik de Kracht om na een tijd dit artikel te schrijven. Zo werd mijn miserie mijn ministry. Ik ben zo blij om in het koninkrijk van God te zijn. Dit is hoe God me voorbereid heeft voor deze bediening, en het heeft me nog 6 jaren gekost voor ik op dit niveau was om dit manuscript te schrijven met alle gebeden. Vandaag de dag dien ik mijn Heer Jezus Christus als een voorbidder in onze pinkstergemeente in Spanje, waar ik mensen help door hetzelfde proces wat ik heb doorgemaakt en ik ervaar nu de geweldige kracht en liefde van God, Zijn Zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest, op de veilige grond van onze Redder Jezus Christus. Welkom in de vrijheid, welkom bij God. Handelingen 4 v 12) “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. .”

“Ik ben nooit de heer van jouw leven geweest.”

Ik zat op een ochtend een kop koffie te drinken, en deze woorden waren van de Heilige Geest die in mijn hart sprak. Ik was een beetje geshockeerd want ik dacht aan al de maanden die ik al naar mijn Nederlands sprekende pinksterkerk in Spanje ging. Ik dacht dat Jezus Christus mijn Heer en Redder was geworden, hoewel ik nog niet gedoopt was. Ik had al een kinderdoop gehad en was opgegroeid met katholieke ouders en een katholieke kostschool, dus ik dacht dat dit voldoende was. Maar ik was zo enthousiast over mijn nieuw hervonden geloof, dat ik bereid was om God te dienen en ik wilde mijn leven daarop aanpassen. Wat de Heer ook wilde, ik was klaar om te luisteren, of tenminste, dat dacht ik. “Oké Heer, in welk deel van mijn leven ben ik niet toegewijd geweest aan U?” vroeg ik, en meteen kwam het antwoord, “In reiki.” Ik begreep dit in eerste instantie niet, ik ging naar de kerk en gebruikte weliswaar reiki maar alleen nog maar op mezelf. Later pas kreeg ik het definitieve bewijs en werd alles duidelijk.

Waarom reiki absoluut niet door Jezus Christus gebruikt werd.

Persoonlijke getuigenis:

“Ik ging altijd graag naar de zondags aanbidding in de pinksterkerkgemeenschap. Het deed me zoveel goed, hoewel ik nog niet wedergeboren was, niet in tongen kon spreken en ik pas een paar jaar geleden reiki achter me had gelaten.
Ik hield ervan mijn Heer te ontmoeten, tijdens de dienst voelde ik me geliefd, vernieuwd en vele malen bevrijd. Later in de week echter, gleed ik weer terug en ik keek dan heel erg uit naar de volgende zondag. Ik hield van Jezus, ik eerde Jezus, ik aanbad Jezus en voelde me aangeraakt door de Heilige Geest en vrolijk. Maar wanneer ik mijn handen op mezelf legde, was reiki meteen weer aan het werk en stroomde zelfs als ik biddend zei dat reiki in Zijn Naam moest werken. Wanneer ik aan iemand anders dacht had ik meteen een inzicht, was dit nu de Heilige Geest of door het z.g. “derde oog” inwijding van de tweede reiki-graad? Dit was een raadsel voor me. Was het omdat reiki ook door Jezus gebruikt was???? Langzaam leerde ik hoe ik de bijbel moest lezen en hoe ik moest bidden. Ik heb veel gepraat met pastors en met verschillende ervaren christenen….. reiki is niet van God, zeiden ze. Maar ik kon dat niet geloven, ik was een levend bewijs van deze combinatie, dacht ik. Reiki was nog steeds actief, zelfs nadat ik Jezus had geaccepteerd en regelmatig naar de kerk ging. De reiki- inwijdingen waren nog niet verbroken en de oude demonische toegangen stonden gewoon nog open. Pas toen ik werkelijk koos voor Jezus Christus en pas toen Hij volledig Heer werd, kwam hierin langzaam maar zeker volledig verandering in.
Gedurende de week die er op volgende had ik vaak enkele grote spirituele aanvallen, moeilijk maar die ik min of meer aankon….. in de naam van Jezus Christus. Wederom werd ik hiervan op zondag tijdens het aanbidden of door gebed van anderen weer vrij gezet. Na een paar maanden voelde ik alsof ik niet meer verder kwam en dit steeds maar herhaald werd. Toen hoorde ik wat het betekende om opnieuw volledig bijbels gedoopt te worden en een nieuw geboren christen te zijn…….. Ik besloot meteen te beginnen met het plannen om gedoopt te worden. Voor mijn kerkgemeenschap was het nogal een spiritueel gevecht. De 2 voorgangers die mij zouden dopen werden heel erg ziek en er was heel veel gebed nodig, maar ik voelde mij goed bij mijn keuze. Ik hield van Jezus en ik had al zoveel spirituele bovennatuurlijke ervaringen, dat ik niet kon wachten totdat ik thuis kwam bij mijn Heer en Redder.

Het definitieve bewijs dat reiki niet van Jezus Christus is en daarom dus niet van God is, kwam toen ik gedoopt werd. Toen ik weer boven kwam, verrees uit de onderdompeling van het water en allen in gebed waren voor de zalving van de Heilige Geest op mij. Vanaf dat moment stopte reiki met werken, voor het eerst stopte reiki met door mij heen te stromen. Het heeft me verlaten en reiki is nooit meer terug gekomen, de Heilige Geest is in de plaats gekomen. Reiki was voor altijd weg en verslagen. Hierna begon een prachtige nieuwe weg die bijna soms niet onder woorden te brengen is.

Ik kon geen reiki meer geven met handen opleggen, noch aan anderen noch aan mezelf, zoals ik de afgelopen 12 jaar bijna dagelijks had gedaan. Ik kon ook geen reiki meer zenden, noch de reiki-symbolen gebruiken ! Na verloop van tijd merkte ik dat alle dingen en gaven waaraan een reiki meester moet voldoen weg waren. Dus is reiki niet van Christus en Jezus heeft reiki ook niet gebruikt, anders was reiki gebleven, maar het is volledig en voor altijd verdwenen. Nu weet ik het zeker, en ik ben vrijgezet door de Genade van God, toen ik volledig bijbels bij mijn Heer Jezus Christus kwam, mijn Heer en Redder. HIJ IS DE HEER DER HEREN, HALLELUJAH! De bijbel legt uit: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, al het oude is voorbijgegaan.” (2 Cor. 5 v 17)

Ik kan met mijn hele hart verklaren dat dit waar is, ik heb dit eerst persoonlijk moeten ervaren. Pas later ook ontdekte ik de verklaring, door de bijbel te bestuderen en te bidden. Door elke zondag met veel plezier naar de kerk te gaan, naar celgroep bijeenkomsten en ik schrijf zelfs hier nu neer, voor jou beste lezer, het hoe en waarom. Er is in de afgelopen jaren heel veel gebeurd en de strijd was nog niet volledig over. Hoewel ik in de juiste richting stond naar God toe, door Jezus Christus als mijn Redder te aanvaarden, had satan nog steeds heel veel toegang tot mij omdat ik een grote zondaar was geweest. Enkele bevrijdingsdiensten waren nodig en die waren ook heel erg welkom in mijn leven. Niet alleen waren deze bedieningen een grote en belangrijke stap om vrijgezet te worden, maar ik praat ook over “een zalving van dag tot dag” voor de dingen van binnen, nadat Jezus Christus in je leven is gekomen, om meer van de oude gewoontes weg te halen en in de vrijheid, vrede en welzijn te komen. Het is geen eenmalig gebeurtenis waarna je gewoon weer verder kunt gaan wandelen. Nee, het is een geweldig mooie intieme weg met Jezus en Zijn zegeningen en is een voortdurende transformatie, geen religie. Een weg naar rechtvaardigheid, nobelheid, integerheid en liefde, teruggevormd worden naar Zijn Standaard, als een kind van God. Elke dag weer grijp je Zijn aanbod van genade weer aan en kies je voor de Waarheid Gods met de absolute zekerheid van Zijn liefde.
Daarom wil ik aandringen om door te gaan met lezen en ik heb dit gebedsboek geschreven als een richtlijn voor jou. De weg waardoor de Heilige Geest mij vrij heeft gezet en meer van de poorten van vijand heeft gesloten, Eer aan God en dank u Jezus.

Zoals Paulus heeft gezegd in Fil. 2:12 we moeten onze “behoudenis bewerken met vreze en beven”. Gewoon doorgaan tot je vrede hebt en als het stopt gewoon verder gaan, de Genade van God zal je vrijzetten keer op keer, om je oude ik te laten vallen en elke dag weer de Waarheid te aanvaarden.Door gewoon mijn stappen te volgen, die de Heer in zijn genade mij heeft laten gaan, altijd weer geleid door de Heilige Geest. Dit wil ik graag met je delen nu en zelf zo Gods Woord vervullen; “Hij heeft mij gezonden om een Blijde Boodschap te brengen aan de wereld en je te leiden naar mijn beste Vriend Jezus” Dus nu kan je dezelfde wonderbaarlijke ervaringen hebben in de Genade van God. WELKOM.

Hij is Heer of niet.

“Waarom noemt u mij steeds : Heer, Heer, maar doet u niet wat ik zeg?” (Lukas 6: 46) Is een gedeelte van je leven nog niet geheel toegewijd aan de Heer? Misschien vanwege een geheime zonde of door sommige banden waar je je misschien voor schaamt om te delen met anderen? Maar Hij wil de Heer zijn van je hele leven en niet slechts voor 99,98%. Misschien lukt het je gewoonweg niet of wil je dit alleen op de manier die het beste voor jou uitkomt. Hij gaf zichzelf helemaal, Hij hield niets terug en Hij verwacht van jou niets minder. (Romeinen 12:1 en 10:10)

Een heel belangrijk gebed:

Ontmoet mijn vriend Jezus!
De eerste stap is een berouw tonend hart samen met Goddelijk berouw voor de zonden in je leven. Zonder dit kom je nergens in het Koninkrijk van God. Gelukkig is het heel makkelijk om bij God te komen door Jezus Christus, zeg gewoon hardop:

Liefste heer Jezus Christus, ik vraag U om vergeving.
Ik vraag U mijn hart te reinigen en maak me een nieuw persoon nu.
Ik geloof dat U de Zoon van God bent,
U bent voor mijn zonden gestorven aan het kruis en weer uit de dood opgestaan.
Ik wil weg gaan van mijn zonden en ik accepteer alles van Uw heilige bloed.
Kom nu, Heer Jezus, ik accepteer U nu als mijn redder.
Ik vraag U nu in mijn hart te komen en in mijn leven.
Ik wil U vertrouwen en volgen als mijn Heer en Vriend.
Vader, ik bid dit in Jezus’ naam, amen.

Vriend, je hebt een heel nieuwe leven voor je om naar uit te kijken, en dat begint nu. In de bijbel staat in 2 kor. 5:17 “…….. het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen”

Vraag de Heer om je je zonden te laten zien waarvan je eerst moet bekeren en volg dan de weg zoals Hij je die laat zien. Vertel Hem dat je er berouw van hebt, niet slechts dat het je spijt. Berouw gaat verder als spijt, berouw is spijt hebben en er dan ook mee te stoppen. Vertel je zonden zoals ze waren, zonder er omheen te draaien; je vernietigt het werk van de vijand niet met gedachtes.

(1 Johannes 1:9) Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.
Hier zijn enkele gebeden van berouw die je kunnen helpen in het vragen van vergeving en het ontvangen van Zijn Genade. Zo worden de rechten van satan stukje bij beetje verbroken, dus je moet ze soms herhalen op andere delen van je leven.

Voor occulte zonden

Vader God, ik beken dat ik gezondigd heb tegen U en Uw Woord door… reiki .. Ik heb berouw van mijn part en deelname aan deze dingen en alle andere dingen waar ik met het occulte in aanraking ben gekomen. Ik weet nu dat dit niet van U was en heb hier spijt van. Ik vraag U nu om mij mijn zonden te vergeven, in de naam van Jezus Christus, Amen.

Herhaal dit gebed met alle ander occulte zaken waarmee je hebt bezig gehouden, noem ze één voor één, zoals ze in je herinnering komen.

Voor seksuele en andere soortgelijke zonden
Vader God, in Jezus Naam, beken ik van mezelf dat ik machteloos was tegen de eindeloze seksuele verleidingen en gezondigd heb. Dat ik vaak dit in eerste instantie niet wilde maar toch dat het gebeurde en dat er vele situaties zijn gecreëerd waarvan ik achteraf geweldig spijt heb, of ikzelf en anderen slecht zijn uitgekomen. Ik kom nu naar U, Vader, om te bekennen en me te bekeren van mijn seksuele zonden van …………one nighters, overspel, perversiteiten, prostitutie enz. Wees nu gewoon duidelijk en als het nodig is ga door je herinneringen van de keren dat satan de macht had in je leven, door seksueel gedrag.

Heer, ik ben het er mee eens dat het oordeel nu valt over deze zonden en ik verwerp nu ook al het plezier dat met deze seksuele zonde(n) kwam. Vergeef me in Jezus naam zoals ik anderen ook vergeving schenk. Ik vergeef ook mezelf en ik vraag U om mijn gedachtes hiervan te reinigen, heel al mijn pijn en vergeef mij, in Jezus Naam, Amen.

Heb je het gedaan? Oké, dan ben je nu klaar om het volgende gebed hardop te bidden naar Jezus Christus zodat Hij de Heer wordt van je hele leven:

HEER JEZUS CHRISTUS, Ik kom bij U als een zondaar en ik erken dat ik U nodig heb. Ik vraag aan U mijn Redder, Heer, Verlosser en Bevrijder te zijn.

Alles wat ik weet van mezelf geef ik aan U, Heer Jezus. Alles wat ik weet van U aanvaard ik en ontvang ik graag. Ik vraag u nu om de Heer te worden van mijn hele leven:

Heer van mijn geest en ziel en al mijn aanbidding.
Heer van mijn ziel en alles wat ik doe.
Heer van mijn emoties en al mijn reacties.
Heer van mijn wil en al mijn beslissingen.
Heer van mijn lichaam en fysieke gezondheid.
Heer van mijn roeping om u te dienen, in heling en helpen.
Heer van mijn huwelijk en mijn huishouden.
Heer van mijn relaties en vriendschappen.
Heer van mijn seksualiteit en al zijn uitingen.
Heer van mijn financiën en al mijn investeringen.
Heer van al de dingen die ik heb en die ik nodig heb.
Dank U Heer, dat U Uw Bloed hebt laten vloeien zodat ik nu vrijgezet ben. Amen.

WAT IS NU HET GROTE VERSCHIL?

Als mens zijn er 2 dingen die we het meest waarderen, namelijk de controle over mensen en/of omstandigheden. Een goed leven te hebben, om herkend en erkend te worden door anderen, met de macht om dit zo te behouden en/of te vergroten. Dit leidt tot veel ongewenste spirituele bij-effecten, bijvoorbeeld:

In dit figuur hierboven sta jij, ofwel het IK, bovenaan en zo gebruik je de reiki energie en zijn geesten als een manipulator en probeer je God te gebruiken als je dienaar, door jouw wil telkens weer voor Zijn Wil te laten gaan. Misschien ken je God niet of vertrouw je Hem niet, zoek je Hem niet of wil je gewoonweg niets van Hem weten. Of onderdruk je gewoon je besef van je vele zonden, je schaamte en schuldgevoelens en weiger je aan God verantwoording af te leggen Waarschijnlijk heb je al zoveel meegemaakt en ben je zo getraumatiseerd door je opvoeding of je levenswandel en geef je God, die je werkelijk liefheeft, gewoonweg de schuld en probeer je zelf maar de controle te behouden.
Dit kan op verschillende manieren en een hele oude manier is wicca, maar ook met reiki wordt dit gedaan. Altijd weer met dezelfde reden probeer je meer toegang te krijgen tot het spirituele, voor de macht om situaties of personen te veranderen. Maar zo roep je tegelijkertijd demonen op, die jou wel willen helpen, al is het de spirit van reiki, die jij door de reiki-symbolen te tekenen samen met de mantra, zelf oproept. Maar het werkt wederzijds, de demonische manipulator verkrijgt zo ook toegang tot diegene die hem uitgenodigd heeft. Een deur is geopend en rechten door geleverde diensten verkregen. Ook kan de ongelovige naar een tussenpersoon gaan, bijvoorbeeld een spiritist, of iemand met reiki energie, een goeroe of een voodoo priester. Om door rituelen, symbolen, spreuken of offers, geesten van voorouders, engelen (meestal gevallen) de benodigde dingen gedaan te krijgen. Deze zogenaamde “heilige mensen” zullen zichzelf helpen en/of iemand anders. Altijd door het manipuleren van de spirituele wereld, door de ongewenste omstandigheden te herscheppen naar hun ideeën. Indien je naar zo iemand toe gaat en zo toestemt met dit alles b.v.; door betaling, of het accepteren van hun spirituele hulp, zelfs als het niet zo bedoeld is, een spelletje was, of ‘ik was er toevallig bij’, of met een vriendin meegegaan, zelfs dán zet men een spirituele toegang open. Men betaalt deze levenslessen vaak duur, met verwarring, ziektes of b.v. met stemmen horen. Dit zijn eigenlijk veel voorkomende praktijken, de één machtiger dan de andere, zoals die ook in niet christelijke religies voortkomen. Hieronder vallen vele religies van andere culturen, of het occulte, reiki, wicca, vrijmetselarij en het is ook uiteindelijke doel van de new-age beweging. Mensen proberen meer macht te krijgen en de levensrichting te controleren en gunstig te stemmen. Dit is meestal het doel van allerlei genootschappen en van iedereen die spirituele krachten verzamelt. Zoals door de energie van reiki, denk maar aan de toename van de reiki energie bij elke opvolgende inwijding in een hogere graad van reiki. Met als doel eigenlijk gewoon heer te blijven over hun eigen leven en nog meer succes te verkrijgen. Hun goden zijn niet meer als demonische poppen om hen op hun weg te helpen, of iemand die dit doet met machtsspelletjes, of politiek, of geld, of corruptie, of hekserij, of reiki, of tarot, of in de vrijmetselarij……… In de bijbel staat: (Galaten 4:8) “… … en u hebt goden gediend die dat in feite niet zijn.”

Het verschil is dat in het occulte of religie iemand op zoek is naar de “macht en mogelijkheid”, dus kracht om een bepaalde situatie te overwinnen. (angst regeert hier). Meestal moet je iemand voor deze diensten betalen, het is niet gratis. Hoe meer je dit doet, hoe meer je hieraan gebonden raakt. Je wilt de heer van je eigen leven blijven, waarbij je automatisch God erbuiten probeert te houden, of slimmer wil zijn als God. In dit geval door het gebruiken van reiki en misschien gecombineerd met nog een andere geleerde occulte kracht, waardoor je denkt nog meer macht en controle te hebben. Maar welke God dien je écht door dit te doen, wie geef je glorie, de eer en het krediet hiervoor? Welke halfgoden laat je toe in je leven om iets gedaan te krijgen en vereer je door ze te dienen ?
Dit creëert zonden en demonische poorten die nog meer verstrengelingen in je leven toe gaan laten. Dit zijn spirituele bolwerken of strongholds, een demonisch gebied van controle. Jijzelf schept zo banden in bepaalde gebieden van je leven, waardoor ze het recht verkrijgen om controle op je te hebben. Dit kan op vele bewuste en onbewuste manieren, er zijn zelfs zonden die generatie-gebonden zijn. Deze zonden die doorlopen van de ene naar de andere generatie, zorgen voor veel ongelijkheid in de familielijn. Er worden ook door zonden van anderen innerlijke toegangen geopend, denk maar aan incest, of door grof misbruik, pijn en afwijzing. Zo ontstaan deze bolwerken via trauma’s en het begaan van zonden.

Een voorbeeld: onvergevingsgezindheid door de traumatische innerlijke condities. Bijvoorbeeld; je hebt liefde of vergeving nodig , maar de verstrengeling van boosheid en zelfmedelijden houden je tegen om te vergeven en om zo bij de liefde van God te komen. Deze gevoelens en de wil om hiervan genezen te worden kun je hebben, maar deze blokkades weerhouden je. Satan heeft nog de kracht van controle, door zonden heeft hij deze spirituele rechten verkregen en hij zal proberen je te weerhouden om dichter bij God te komen.
Maar er is redding, in 2 Kor. 10:4 staat; “Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van deze aarde, maar van goddelijke makelij, en in staat om bolwerken neer te halen.” En het volgende vers: “We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus.”

Het verschil

In Christus, als een wedergeboren christen, verkrijg je “autoriteit en vaardigheid” De autoriteit komt met de waardigheid en immuniteit als een ambassadeur van Christus en de vaardigheid door de Bijbel te bestuderen, gehoorzaamheid te leren en spiritueel te groeien met de gegeven autoriteit. De laatste woorden van Jezus in Mattheus zijn heel erg duidelijk: “Alle macht in Hemel en op aarde is aan mij gegeven…”
Wij, het lichaam van Christus, is gegeven de Macht van God, voor Zijn glorie (Jesaja 61:3).
Bovennatuurlijk zijn we verhoogd en zitten we bij Jezus Christus in de hemelse wereld (Ef. 2:6) Dus zal God ons gebruiken als een instrument van Zijn Liefde op aarde.
De kracht van God werkt blijvend in jou om anderen aan te raken, omdat Hij altijd en overal aanwezig is. Het lijkt een beetje op de reiki-weg, een occulte kopie en leugen, maar reiki heeft maar een begrensde macht en moet gekanaliseerd worden. Reiki is niet van God en is door Jezus Christus aan het Kruis overwonnen. Jezus heeft gezegd “Maak hun bekend: Het hemelse koninkrijk is dichtbij. Maak zieken beter, wek doden op, maak melaatsen rein en drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets.” (Mattheüs 10:7-8)

Op deze bijzondere weg, in de intimiteit van Jezus Christus, groeit men door het Levende woord dagelijks te lezen, of door te studeren en te bidden. Met het samenzijn met andere christenen in een celgroep, gezellig en vriendschappelijk. Door het ontvangen van verzorging, leiding en vervulling door de Heilige Geest. Door de vrees voor God, geen angst maar respect, en het vereren en het dienen van God. Dan zijn er veel beloften hoe God ons zal zegenen: lees maar in Deut.: 28:1-14 en Psalm 112.
Dan ben je gezegend en zal je een zegen zijn voor anderen als een rechtvaardige eik geplant in God, een planting des Heren, voor Zijn Glorie.(Psa 61)

Praktisch voorbeeld van het verschil in autoriteit


Een duidelijk voorbeeld van het verschil tussen reiki en de autoriteit in de naam van Jezus Christus, is een rijdende 20-ton vrachtwagen met chauffeur, die bij een kruispunt aankomt. Deze kan ervoor zorgen, bv. door zijn agressieve rijstijl, dat iedereen zou stoppen. Het is een machtige tegenstander en kan een gevaar voor anderen zijn als er niet voorzichtig mee om wordt gegaan. Maar een politieagent in functie laat de truck makkelijk stoppen en geeft bv. een waarschuwing aan de chauffeur. Dit is alleen mogelijk als hij die autoriteit heeft gekregen, door zijn roeping om het land te dienen te aanvaarden, door zijn vaardigheden en door zijn kennis en het toepassen van de wet. Als deze politieagent, in de juiste verhouding tegenover zijn meester, (het land) de dingen aanspreekt die hij ziet die niet goed zijn, of niet passen gezien de omstandigheid van een gevaar of risico, dan heeft hij de plicht en de verkregen autoriteit om te handelen en om het recht te zetten. Dus als de vrachtwagen chauffeur, ondanks de dreiging van de verwoestende kracht van de truck, niet luistert naar deze vertegenwoordiger van de wet, of verkeerd reageert, dan zal de hele kracht van de politiemacht, samenwerkend met de rechtelijke macht, de vertegenwoordigde natie, samen met de gecombineerde internationale politie, rechters, gevangenis, enz….. ingezet worden en achter hem aankomen. Anders gezegd, komt de macht en de kracht met al zijn mogelijkheden samenwerkend in beweging, om de autoriteit van deze rechtvaardige politieman te bevestigen en uit te voeren. Normaal weet deze vrachtwagenchauffeur dit en reageert op de aanwijzingen van deze gedelegeerde autoriteit. Wetende dat na verloop van tijd de gerechtigheid je uiteindelijk op de juiste manier zal vangen en je zal veroordelen. Of, in het ergste geval je op zullen jagen en als het nodig is je met truck en al vernietigen !

Zo werkt het ook in de spirituele wereld Gods, het mag soms anders lijken of lang duren of voor altijd voor jou onzichtbaar blijven……….maar Gods Wil geschiedt altijd.
De overgedragen autoriteit van Jezus Christus, op een wedergeboren christen, heeft eenzelfde effect in de spirituele wereld. Lees de bijbel en je zult versteld staan van de hoeveelheid voorbeelden over rechtsprekingen Gods en jouw rol hierin als christen. Dit is wat je ook zult ervaren als je verder gaat en als je de richtlijnen volgt van dit boek. Maar het is niet alleen over macht, het gaat over rechtvaardigheid, reinheid, liefhebben wat God liefheeft, op Gods goedheid vertrouwen en op Zijn Genade en nog veel meer.

Dus christelijke driehoek haalt alles ondersteboven. Als we Jezus Christus ontvangen, kronen we hem Meester van onze levens… worden we een nieuwe creatie in Hem….

God weet altijd wat het beste is, in iedere situatie en Hij zal alles voorzien wat ik nodig heb om Zijn wil uit te voeren. Ik mag het misschien niet meteen snappen of in het begin anders voelen, dus ik ervaar eerst wat ik vroeger ook ervoer en waardoor ik naar het occulte ging om dit te veranderen. Maar na verloop van tijd zie ik altijd weer in dat Zijn weg beter, completer, gezegender was als die van mij. God, Hij is mijn Schepper, het begin en het einde van alles. Heer, Uw wil zal geschieden, op aarde zoals in de Hemel en door deze ervaringen, die vaak erg complex zijn waardoor een menselijk inzicht hierin vaak onmogelijk is, krijg ik steeds meer vertrouwen in Hem en volg ik steeds gehoorzaam Hem. Hiervoor zul je ook de mogelijkheid moeten willen creëren om Hem te willen horen, stilte-tijd voor gebed en bijbelstudie en door de doop gezegend zijn met de Heilige Geest.
Als Jezus Meester is, worden jij en ik dienaars. Jezus beslist wat het beste is en wij staan klaar om het te doen. Niet in de religieuze context, maar intiem en persoonlijk, geleid door Zijn Heilige Geest. Niet zoals in de eerste driehoek, waar het om macht gaat, heeft de 2e driehoek een speciaal ingrediënt, een dagelijkse tijd van gebed of zoals we het ook wel noemen: “stille tijd” genoemd in Matt.6. Het belangrijkste deel van een dienaar zijn is luisteren naar de instructies van onze Meester en die te volgen. Daarom is deze stille luistertijd hebben zo essentieel als het regelmatig lezen in de bijbel en het horen van Gods stem. Samen met gebed en het samenzijn met andere christenen en andere leden van onze celgroep is zo belangrijk. Daardoor kun je groeien in vaardigheid en autoriteit, in Jezus naam. Niet zoals bij de eerste driehoek, waar je rituelen moet doen om in een goed licht te komen staan bij bepaalde spirituele krachten en daar vaak duur voor betaalt met geld en je ziel. Maar nu hebben we een God die zoveel van ons houdt, dat Hij zelfs Zijn Zoon voor ons heeft gezonden. Zoals Paulus heeft geschreven: “Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven?” (Rom. 8) Schrijf nu je eigen naam bij de 2e driehoek, onder “Dienaar!”
Wat voor situatie heb je vandaag waar je de stem van de Meester nodig hebt?
Schrijf een gebed hieronder op waarin je je onderwerpt aan Zijn wil:

Hoor je de Geest van God? Hij zegt” Je problemen van het verleden om overwinning te krijgen komen doordat je dingen wilde doen die alleen Ik kan doen. Stop met proberen, stop met reiki, stop met de controle willen houden en geef jezelf helemaal aan Mij, zodat Ik, met alle kracht in de Hemel en op aarde jou kan verlossen.

Over reiki en zonden


(Lees Deuteronomium 30 als voorbereiding)

“Hou er geen andere goden op na. Ik ben er immers”. (Exodus 20:3)
Zonde gaat niet alleen over jouw acties die je wel doet, maar ook wat je nalaat te doen. Als je claimt dat je heelt net zoals Jezus heelde met reiki en je geeft Hem niet de eer en glorie, dan is dit een zonde. Als je alleen de reiki-energie de eer geeft of jezelf, is dit een zonde want zo geef jij de glorie aan een wezen boven jou, de spirit of reiki en zo is een halfgod geprezen.
Als je reiki accepteert als een goddelijke kracht om mee te helen en je ontkent alles wat Jezus Christus heeft gedaan aan het kruis voor jou, dan is het een zonde.
Als je reiki leert en je laat je inwijden voor een reiki altaartje, accepteer je deze leringen als een student en zo plaats je reiki boven jezelf…. Het zondige eraan zijn de halfgoden die je zo maakt en de geestelijke wereld vindt het geweldig want er worden meer toegangen geopend waardoor ze kunnen werken, maar voor God is het zonde, het is afgoderij en spiritisme.
Een ander voorbeeld; Als je Jezus Christus niet als je Heer en Redder aanneemt, val je automatisch onder de geestelijke wetten van het Oude Testament, en dan hoor je dus bij het koninkrijk van satan en ga je in de verkeerde richting. Het Nieuwe Testament Gods, is als een nalatenschap die voor je klaar ligt bij de notaris, als je erover hoort maar niet verschijnt om het te ontvangen, krijg je het niet. Je oprechte roep om God te dienen met reiki, is misbruikt om je in de verkeerde richting te leiden. Je honger naar God, voor Zijn zegeningen als heler of voor heling zijn misbruikt. Jezus is de waarheid, het leven, en de enige weg naar God.
Gods Woord laat ons zien: (Jesaja 1:20) Maar blijven jullie koppig weigeren, dan val je ten prooi aan het zwaard. En in 1 Samuël 15:23 “Opstandigheid is even slecht als waarzeggerij, eigenzinnigheid even erg als afgodendienst. U hebt Gods bevel naast u neergelegd, daarom heeft hij u aan de kant gezet, u zult niet langer koning zijn.” In Exodus 34:13-14 “Haal liever hun altaren omver” Herinner je je nog de inwijdingen in reiki, als jij voor een tafel met de foto’s van de overleden reiki grootmeesters zat? Een altaar opengemaakt, vaak bewierookt en met brandende kaarsen om ze op te roepen, om ze te eren, of om ze gewoon gunstig te stemmen. Terwijl je had betaald en uit vrije wil toestemming hebt gegeven om ingewijd te worden in reiki. Het is een zonde en Jezus Christus is onze redder, het Lam Gods dat wegneemt de zonde van deze wereld, moge Hij zich over ons ontfermen.

Vergevingsgezindheid is belangrijk

( 2 Korinthiërs 2: 9-11) “Want het doel van mijn brief was ook u op de proef te stellen om erachter te komen of u mijn gezag volledig erkent. Als u hem vergeeft, vergeef ik hem ook. Wat mij betreft, gesteld dat ik iets te vergeven zou hebben, dan had ik dat voor het oog van Christus allang gedaan, omwille van u. Want ik wil niet dat satan de overhand op ons krijgt. We kennen zijn plannen maar al te goed.”
Een van de redenen waarom Jezus naar het kruis is gegaan, is dat wij ook zouden overwinnen. Door het weghalen van de rechten van satan op ons, via vergiffenis, dus door ons te reinigen met het bloed van het Lam Gods. Maar als we onszelf niet kunnen vergeven, als we anderen niet kunnen vergeven, of niet kunnen vragen om vergeving, dan zitten we vast. De bevrijding van de duivel komt niet alleen door gebed, maar ook door het weg halen van zijn rechten op jou door de vergeving Gods. Mijn persoonlijke ervaring is dat er grote bescherming is in de reiniging van Zijn bloed (keer na keer) zoals in 1Joh. 1:9 en Psalm 32 beschreven staat, maar ook duidelijk gemaakt wordt in 15

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij anderen hun schulden hebben vergeven, en stel ons niet op de proef maar verlos ons van de duivel. Want als u anderen hun zonden vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar vergeeft u anderen niet, dan zal uw Vader uw zonden ook niet vergeven. “

Als je op dit moment denkt van “ik wil niet vergeven….” laat me dan één ding zeggen: Denk nog eens een keer na, omdat je er heel waarschijnlijk een te grote prijs voor betaalt, voor je onvergevingsgezindheid. Hier een paar mogelijkheden:
(1) Geen vrede. We kunnen alleen vrede hebben in ons hart als we luisteren naar het Woord van God.
(2) Marteling. Jezus heeft ons heel duidelijk geleerd dat het resultaat van niet vergeven marteling zou zijn, zoals bijvoorbeeld het aangevallen worden door demonen = rechten van satan.
Lees Mattheüs 18:34 voor jezelf eens in de Statenvertaling, omdat de meeste moderne versies dit afgezwakt hebben van het origineel.
(3) Een slechte gezondheid. Ik heb gezien dat, nadat een gebed voor vergeving is gebeden, mensen er veel gezonder van werden en soms kwam de heling meteen na de vergeving. Ik geloof, met vele anderen, dat de meeste gezondheidsproblemen vandaag de dag, vooral de mentale problemen, gelinkt kunnen worden naar het niet willen vergeven en het uitoefenen van het occulte. De rekening van medicijnen zou veel kleiner worden, als we iedere zieke persoon het gebed konden laten zeggen en dat ze het stukje zouden menen van “Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij anderen hun schulden vergeven”

Onze wonderbaarlijke Heer Jezus Christus is gestorven zodat jij vrij mag zijn en dat je mag overwinnen. Voeg je naar Zijn Heerschappij en ken Zijn vrede en overwinning in je leven vandaag de dag.

Aangenomen dat je hebt besloten om degene die je niet wilde vergeven toch te gaan vergeven, is het eerste wat je moet doen het toegeven dat je zonde van onvergeveningsgezindheid hebt begaan. Verder, omdat het een zonde is, je ervan moet bekeren en moet bekennen aan Vader God, zodat je hiervan gereinigd mag worden. Als je dat gedaan hebt mag je echt vrij zijn om te vergeven. Totdat je je ervan hebt bekeerd en het hebt bekend waarschijnlijk niet. Wat in ieder geval zeker is, is dat de vijand net zo vaak als hij wil komt, totdat je er berouw van hebt. Haal zijn rechten weg om je nog langer te martelen, ik weet dat er pijn aan vast zit waardoor je in de blokkade van niet-vergeven kwam, maar als je de persoon of personen los hebt gelaten, dan is de Heer vrij om met Zijn Heilige Geest te komen om de gebieden van pijn te verzorgen, vraag de Heer om die gebieden van pijn te helen vandaag.

Belangrijk is om te vergeven, wie ermee begint is ook niet belangrijk als er meerdere mensen bij betrokken zijn, vergeven begint bij jou, voor het aangezicht van God en jouw trots of die van anderen……………..Vergeven, het werkt echt!
Nu zou een goed moment zijn om een lijst met dingen en personen te schrijven die je wilt vergeven. Schrijf iedere persoon, organisatie of vereniging op die je moet vergeven. Begin dan te bidden, waarbij je eerst je berouw toont over ieder ding. We bekennen onze zonden één voor één. Waarom zouden we ze niet allemaal één voor één moeten bekennen? “1 Johannes 1:9 zegt” Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.” Zoals je ziet staat er niet, beken je zonde wat erop zou slaan dat één algemeen gebed alles zou bedekken, maar zonden, meervoud, wat slaat op één voor één. Moet je dan gaan zitten en na gaan denken over wat je zonden zijn? Nee, het is erg onwaarschijnlijk dat je ze allemaal nog kan herinneren. Maar de Heilige Geest zal je alles laten herinneren van je verleden wat hij wil behandelen op het moment als hij dat wil. Mijn ervaring is dat er soms dingen opeens in mijn gedachten komen in de douche, onder het scheren, terwijl ik rij.

Meestal denk ik van; Oh ja, dat was ik helemaal vergeten en ik gebruik die mogelijkheid om mijn berouw te tonen, gewoon hardop. Hardop? Ja, de vijand, die je gedachten niet kan lezen, moet het ook horen. Als je dit hebt gedaan denk je er waarschijnlijk niet aan. Als de Heer je ergens aan herinnert nog een keer, is dat waarschijnlijk omdat hij wil dat je berouw toont op een dieper niveau of met een ander aspect, waar je nog niet aan had gedacht. Als je een man bent en als een christen overspel hebt gepleegd, waar je berouw over hebt getoond, dan kan de Heer zeggen “Ik wil dat je nu berouw toont dat je die vrouw misbruikt hebt, ondanks dat ze het zelf ook wilde”. Dan wil Hij dat je berouw hebt van het verwonden van je vrouw en het misbruiken van je vrouw, het verwonden van je kinderen, het verbreken van het huwelijk, enz. Dit is een proces dat bij mij meerdere jaren heeft geduurd, je gaat stapje voor stapje totdat alles is besproken (Psalm 32). Ik ben door al mijn ervaringen zo door bemoedigd, dat de Heilige Geest er zoveel moeite voor neemt en er voor gaat om de rechten van de vijand weg te nemen door de Genade van de gratie Gods.

Ga nu deze gebeden door met degene op je vergevingslijst.
(Lees als voorbereiding 1 Johannes 1:9 en 2 Kronieken 7:14-16)

Gebeden van vergeving

Vader God, in Jezus naam bekeer ik mij van mijn onvergeveningsgezindheid en de verbolgenheid, soms bitterheid en rancune naar . . … … (naam van de persoon) voor … … … (datgene waar die persoon je mee geraakt heeft)…. dat is gedaan naar mij toe. Ik vraag U Vader om mij te reinigen van mijn verbolgenheid in Jezus naam. Ik laat nu … … … … (naam van de persoon) in de vrijheid van mijn vergeving, zoals ik zelf ook om vergeving vraag.

Vergeving voor jezelf
Dank U Vader God voor het vergeven van mij. Ik kies om niet langer in de verdoeming te lopen maar om mezelf te vergeven voor de dingen die u mij al lang hebt vergeven. In de naam van de Heer Jezus Christus, Amen.

Vergeving van God
Vader God, ik beken dat ik u vaak de schuld heb gegeven van alle pijn die ik heb geleden, van ……………………………. Ik was soms boos over al het lijden en niet alleen van mezelf. Ik heb berouw en ik vraag u om mij te vergeven voor de keren dat ik u de schuld gaf voor wat anderen hadden gedaan. Ik weet dat u haat wat satan heeft gedaan in mijn leven. Ik dank u dat u van mij houdt en voor de belofte dat u mij vrij zal zetten. In Jezus naam, Amen.

Verklaring van zelf acceptatie
Ik ben speciaal. Ik ben gemaakt om God glorie te brengen. Ik dank Hem voor de geest, de ziel en het lichaam, dat Hij mij gegeven heeft. Ik accepteer ze als Gods geschenk voor mij en ik heb berouw over al de verkeerde houdingen die ik heb gehad naar mezelf. Ik vergeef iedere persoon onvoorwaardelijk die ervoor gezorgd heeft dat ik mezelf heb afgewezen, door zijn of haar ongoddelijke gedachtes, woorden of acties. Ik geef mezelf helemaal aan Degene die me heeft gemaakt en ik verheug me in Zijn goedheid. Heer Jezus, ik dank U dat, nadat ik een bekenner was, ik nu een eigenaar ben van Uw liefde, gratie en genade. Amen.

Omdat je nu hebt gezegd ” dat Jezus Christus je Heer is en dat Hij geleefd heeft op aarde en dat Hij gestorven is voor jouw zonden, weer is opgestaan en nu levend zit aan de rechterhand van God” is de rest van dit E-boek gratis voor je. Ga nog eens rustig verder en dieper door de volgende aanwijzingen van onze speciale website te volgen. Nadat je alle stappen hebt genomen en voor jezelf werkelijk voor Jezus hebt gekozen, GA DAN OP ZOEK naar een actieve evangelische kerk dichtbij je in de buurt, met dit boek. Wordt gedoopt en streef ernaar om wedergeboren te worden, ook als je een kinderdoop hebt gehad. Zo snel mogelijk zoals je dadelijk ook beloofd, om zo een door de Heilige Geest gevulde wedergeboren christen te worden. Het is de meest fantastische onvergelijkbare zegening die je ooit hebt gehad. Vraag je voorganger om je vrij te zetten van reiki en van alle banden met reiki, door gebed en het doorwerken van dit bevrijdingsboek. De zegeningen van God en beloningen zijn geweldig groot en meer dan je ooit hebt durven dromen. Mogen de zegeningen van de Heer op je zijn.

(I Korintiërs 15: 57)
Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!”.

Zoveel gelovigen zouden dat graag willen zeggen en de waarheid weten in de realiteit van hun dagelijkse leven. Velen weten dat ze gebonden zijn in sommige delen van hun leven, in bepaalde mate. Anderen leven in religieuze ontkenning, waarbij ze vaak bepaalde teksten aanhalen om te bewijzen dat ze niet gebonden kunnen zijn. Terwijl ze een leven lijden dat alles behalve glorie brengt aan Jezus Christus. Ik wil niet in discussie gaan of een christen een demon kan hebben, of eigelijk een demon een christen kan hebben. Sommige zullen over demonische bezetenheid spreken, en andere van demonische verdrukking. De vraag is, kun je een christelijk leven lijden in de kracht van de Heilige Geest wetende “… vrij te zijn van angst, sterke passies en morele conflicten”?

Velen hebben geweldige bediening en verzorging gehad maar accepteren toch nog dat ze gebonden zijn. Anderen hebben de verzorging gekregen om vrijgezet te worden en toch weten ze dat ze nog niet helemaal vrij zijn. Velen hebben slechts een gebed gehad om vrijgezet te worden, van bijvoorbeeld occulte zaken of vrijmetselarij of reiki en geloven dat dat genoeg is. Op een aantal momenten, toen ik het privilege had om met ze te bidden, was het effect dramatisch omdat de kracht van de duisternis in hun leven nog zo groot was. Het is mijn standvastige geloof dat een kort gebed van bevrijding niet iemand kan bevrijden van alle demonische forten in zijn of haar leven. Een demon of 2 kunnen uit worden geworpen en het is goed mogelijk dat dit op een dramatische manier gaat, maar dit betekent nog niet dat deze persoon volledig vrij is van deze bolwerken. Zelfs dit zeer uitgebreide gespecialiseerde gebedsboek geeft niet de volledige garantie dat dit genoeg is om iedereen vrij te zetten.
Waarschijnlijk 90 % of meer die door de gebeden heen gaan onder de leiding en zalving van de Heilige Geest in de Genade Gods, zullen vrijgezet worden. Degene die niet vrijgezet worden, en/of extreme manifestaties meemaken wat het verdergaan onmogelijk maakt, zullen extra verzorging en een langere bediening nodig hebben van iemand die ervaring heeft. Een gezegend specialist die niet alleen in dit gebied van bevrijding, maar ook van diepe innerlijke heling van de geest en ziel kan aanraken door zijn zalving en roeping. Wanneer je door de gebeden heengaat in de bevrijdingsdelen van dit artikelen heftige manifestaties mee maakt, leg dan gewoon het boek neer en de manifestaties gaan dan redelijk snel weer weg. Vraag de Heer dan om je naar een geschikt persoon te lijden, om samen met hem door het boek heen te gaan met jou. AANBEVELING: Het is beter voor je dat je pas aan een bediening begint, zeker als je een reikimeester was, na opnieuw geboren, oftewel reeds volledig gedoopt te zijn!!!! zodat de Heilige Geest die delen van je leven kan vullen, daar waar de demonen weg zijn.
Als je de waarschuwing leest in Handelingen 19:11-17 dan zal je dat volledig begrijpen:

Waarom je een opnieuw geboren door de Heilige Geest gevulde christen moet zijn!
Dat is de reden waarom we zo veel nadruk leggen in dit e-boek om de juiste stappen te nemen in de juiste volgorde, de bijbelse stappen naar je Redding.
Dus het zou nu duidelijk moeten zijn voor iedereen dat het beter is dit niet alleen te doen. Het is niet een spelletje om licht te nemen. Ik raad je aan om in het begin niet te beginnen met het uitwerpen van demonen als ze zich laten zien. Ga gewoon met de leiding van de Heilige Geest door dit boek. Vraag een broer of zus in Christus om je te helpen met het zeggen van de gebeden. Het is beter als je de gebeden hardop zegt, zodat je de rechten van de vijand weghaalt. Als de rechten van de vijand weg zijn en het licht komt in die delen van je leven, is het goed mogelijk dat de vijand zelf al zegt van “Ik ga hier weg!” Als dat niet gebeurd, dan werp je ze uit in de Naam van Jezus, in de opsluiting van de afgrond (Lukas 8:31) en blijf berouw tonen en bidden, blijf doorgaan, ga gewoon door in de naam van Jezus en Zijn Glorie zal op je schijnen (Jesaja 60:1) Manifestaties zijn alleen pogingen van de vijand om zich te verzetten om uitgeworpen te worden, om de druk eraf te halen, om je de moed om door te gaan te ontnemen. Toch moet je niet stoppen vanwege manifestaties. Als je echt vrij wil zijn moet je doorzetten. Hebreeërs 12:4 zegt “Uw strijd tegen de zonde heeft nog geen druppel bloed gekost” Je moet standvastig zijn! Je hebt alle autoriteit die je nodig hebt in Jezus Christus, wat je snel leert door verder te lezen (Lukas 10:19, Efeziërs 1:3) en voldoende gebedsvoorbeelden om toe te passen in dit boek. Weet dat de Heer je nooit zal verlaten (Hebreeërs 13:5) Zeker niet!

Voor we beginnen, 3 dingen om op te letten.

(1) Gebruik dit artikel niet als een formule. Het is de Genade van de Heilige Geest die je vrij zal zetten door de Kracht van onze verrezen Heer en Zijn gevloeide bloed. Neem de tijd en wacht op de Heilige Geest dat Hij je zo mag leiden, iedere stap op de weg.
(2) Sla het eerste hoofdstuk of een ander hoofdstuk niet over. Ieder hoofdstuk is een stap om ervoor te zorgen dat de rechten van de vijand weg worden gehaald van je leven. Satan is een kenner van de wet, en als hij ook maar ergens rechten heeft in je leven, dan zal hij blijven, en als hij is weggehaald, zal hij terug komen.
Vele christenen debatteren erover of de duivel op aarde is of in de hel, of hij in christenen kan zijn of alleen in de wereld. Het feit is dat de duivel duisternis is. Waar er geestelijke duisternis is, is de duivel, en regeert hij met bedrog, leugens en angst.
(3) Een waarschuwing: Als je door het hoofdstuk over reiki heengaat, zal het geen nut hebben als er bijvoorbeeld onvergevingsgezindheid in je hart is, of je verbintenis aan de Heer Jezus niet met je hele hart is.

Spreek alle gebeden en woorden van afstand doen, van verwerping, altijd hardop uit.
IK ZEG HET NOG EEN KEER, ik adviseer en leg de nadruk erop dat je het samen met andere ervaren wedergeboren christenen, oudsten of voorgangers bidt en toelaat dit samen te doen en ervoor zorgt dat je door blijft gaan, totdat je alles uitgebeden hebt.

Mijn doel in dit artikel, is ervoor zorgen dat je in de grond van je hart klaar bent en Jezus Christus hebt ontvangen, dat de rechten van de vijand daar weg zijn. Je veilig te weten en je te leiden naar een goede door Heilig Geest gedreven Kerkgemeenschap die opgebouwd is op de Bijbelse fundamenten. Daarna gaat dit boek verder om je te leren wie jij bent in het Koninkrijk van God door Jezus Christus en langzaam maar zeker jou vrij te zetten. Door de duisternis door reiki en je zonden kunnen sommige hoofdstukken heel moeilijk lijken. Als dat zo is, doe je maar het beste wat je kunt doen, werk vervolgens door het hoofdstuk over reiki heen en kom dan terug naar de moeilijkere hoofdstukken. Herhaal vervolgens het reiki hoofdstuk keer na keer totdat je vrij bent. Soms zul je gewoon op willen geven, omdat je je niet lekker voelt. Je zult misschien gewoon willen slapen, of naar de badkamer willen rennen …………. God bevrijdt je van de forten van krachten van onrechtvaardigheden die soms al generaties lang zijn doorgegeven,……en niet alleen van reiki. (Mattheüs 10:8)Wij geven God alle glorie! Waarom vertel ik dit verhaal? Om de nadruk erop te leggen dat dit geen vaste formule is. Dit is een geestelijke oorlog die Jezus Christus weliswaar al gewonnen heeft en de prijs van overwinning is je ziel en eeuwig leven. Je zult misschien nog naar een aantal gebedsdiensten moeten gaan, of vasten, om ook door deze gebeden te gaan.

Openbaring 12:11 ” Onze broeders hebben hem overwonnen dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis. Zij hebben hun leven niet boven alles bemind, zelfs niet met de dood voor hun ogen.”

Mag God je vrijzetten, en je rijkelijk zegenen.

Ik wil dat je weet dat je altijd terug mag komen bij Jezus Christus.
Omdat wij je respecteren, vragen we jou om ons te respecteren, door geen reiki naar ons te sturen, we hebben het niet nodig. We hebben alles wat we nodig hebben door Jezus Christus.

Gods zegen