Symptoombestrijding of Totale Bevrijding?

Het woord ‘bevrijding’ roept allerlei beelden op. Deze beelden beoordelen we doorgaans positief.

Het feit dat het woord ‘bevrijding’ bestaat geeft aan dat er door mensen veel toestanden van onvrijheid worden ervaren.

Onvrijheid is negatief. Is belemmerend en frustrerend, beklemmend en schadelijk.

Onnatuurlijk. Roept om een antwoord.

Schreeuwt om verlossing.

Onvrijheid kent allerlei lagen en verschijningsvormen.

Bevrijding ook!

Soms blijkt, wat eerst als bevrijding gezien werd, een misleiding te zijn geweest.

De geschiedenis is er vol van en herhaalt zich voortdurend.

Soms blijkt wat als bevrijding ervaren wordt achteraf oppervlakkig en enkel symptoombestrijding.

“… Om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn…”

Hier gaan we verder naar de diepte…..

God ís Bevrijder!

Onze Schepper ís Bevrijder!

Zijn wil en doel is mensen tot totale vrijheid te brengen.

Volmaakte en voortdurende vrijheid.

Vrijheid die volkomen bevredigt.

Vrijheid waarvoor we oorspronkelijk bedoeld zijn.

 

Vrijheid in bevrijdende afhankelijkheid.

Die vrijheid is er niet zomaar. Het is geen natuurlijke toestand.

Eerst is een erkenning nodig. Soms pas na harde lessen.

Onze natuurlijke toestand is een karikatuur van vrijheid.

Onze natuurlijke toestand is onvrijheid.

Dat was van oorsprong niet zo, maar is het wel geworden.

De film The Matrix is een van de voorbeelden waar deze schijnvrijheid wordt uitgebeeld.

De angst voor de onthulling van de werkelijkheid die we niet wensen.

Zijn we van nature slaven en we hebben het niet in de gaten…?

Wíllen we het niet weten?

Vanuit onvrijheid vrij worden gaat nooit zonder een krachtmeting.

Alle menselijke inspanningen en experimenten om werkelijk en blijvend bevrijd te leven hebben gefaald.

En ze zullen altijd falen.

De macht die ons bindt kunnen wij zelf niet de baas.

Maar wat dan…..?

Dit!!

De werkelijke vrijheid is beschikbaar én bereikbaar…!

Maar dan eerst de onthulling van onze ware toestand.

Bekijk onderstaande foto’s.

Foto 1.  Een vitale jonge vrouw. 2. Bin Laden na executie. 3. Meisje van Yde ca. 2000 jaar geleden gestorven.

 

Vraag: Wie van deze is het meest dood?

” Het meest dood?” 

Ons idee van leven en dood is beperkt en niet wat de volle werkelijkheid is.

Deze mensen op de foto’s zijn slechts in een ander stadium van de dood.

De dood kan zich een tijd lang verhullen in vitaliteit. Maar daarom is hij niet minder aanwezig.

En uiteindelijk verwoest hij alles.

Kwestie van tijd.

“Nu, de dood hoort bij het leven….” zegt men wel.

Van wie is die wijsheid?

Hier is een ander verhaal.

Zo staat het geschreven in de Boeken over de schepping van de mens.

LEVEND was hij, en de dood was niet aanwezig.

Wel een mogelijkheid….

“In het midden van de hof is de boom van het leven. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Genesis 2)

Helaas is dit laatste gebeurd. En sindsdien gebeurt het voortdurend.

Niet dat de eerste mens na deze daad ter plekke dood neerviel.

Tóch stierf hij op dat moment.

Geschonden vertrouwen.

Verraad aan zijn Schepper.

Een gapende kloof.

Gevallen voor de leugen dat een autonoom uit zichzelf leven, echte vrijheid zou betekenen.

Zo werd hij juist een slaaf, een gebondene.

Het trotse geschonden eigen ik als middelpunt, maar ook een schuldige met vrees en schaamte.

Schijnbaar onafhankelijk, maar steeds zichzelf vergelijkend met zichzelf of anderen.

Bestaan en vergaan tegelijk.

Niet meer vrij…

 

Wie de zonde doet is een slaaf van de zonde“.

Het bederf is onomkeerbaar en leidt naar de dood.

Een dynamische vernietigende en vreemde macht waar we allemaal, als nakomelingen van Adam, van nature in gebonden zijn.

Dááruit en dáárvan moeten we ten diepste bevrijd worden!

De dood is de vijand van de mens en de schepping.

De dood is een vloek.

Maar er is Iemand die zijn macht gebroken heeft.

Ten koste van een hoge prijs.

Zijn eigen leven.

Onze Schepper Zelf!

Jezus Christus zei:

“Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

“Ik zeg u:  Als iemand Mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid.”

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven.”

 

Eerst: Deze woorden zeggen ons opnieuw dat we al dood zijn….!

Én dat de dood te overwinnen is…..!

We moeten overgaan in het gebied van het leven.

Dan hebben we de dood ‘achter ons’.

Hoe???

Door geloof!!

Geloof dat deze gave er voor jou is.

“Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

“Wie blijft geloven in mijn woorden en doet wat Ik zeg is werkelijk mijn leerling. Je zullen de waarheid gaan verstaan en de waarheid zal je vrij maken.”

“Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is werkelijk vrij!”

Zet een eerste stap!

Zie hier een link voor

Gebeden van geloof en overgave, bekering en bevrijding