Parrhèsia:

‘Vrijmoedig waarheid spreken ten behoeve van de ander’.

Iemand heb ik eens horen zeggen:

“We zijn niet superieur in kennis maar superieur in onverschilligheid…”

Daar zit wel wat in.

Ons bestaan is niets anders dan een weergaloos mysterie.

Inzichten vanuit natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen dat niet verklaren, alleen maar bevestigen.

We zouden iedere dag in kinderlijke verwondering door dit mysterie moeten bewegen.

Vaak, (of misschien meestal?) is dit niet het geval.

Er hindert veel. Van binnenuit en van buitenaf.

Maar toch… “Ons hart blijft onrustig in ons, totdat…”

Misschien hebben we elkaar al ontmoet op een spirituele- of paranormaalbeurs.

Door middel van deze site wil ik mijn ervaringen en inzichten graag met je delen op je spirituele zoektocht.

De bovennatuurlijke wereld is reëel en fascinerend.

Ik erken met vele mensen van alle eeuwen dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik geloof dat we als mensen een dimensie bezitten die daarin een vervulling zoekt. Als je deze dimensie herkent bij jezelf, dan nodig ik je uit om via deze site een stukje met me op weg te gaan. Ik geloof in een levende God die Geest is, Die een mens van vlees en bloed geworden is in Jezus van Nazareth en Die nog steeds met mensen omgaat, tot hen spreekt en wonderen doet en goede en grootse plannen met ons heeft.

Als je op dit moment een andere opvatting hebt, laat dat geen verhindering zijn. Ik neem graag kennis van jouw inzichten en ervaringen. Laten we proberen elkaar zo goed mogelijk te verstaan om uit te vinden wat werkelijk heilzaam is bij ons zoeken in het bovennatuurlijke.

Want, net als hier op aarde, het is niet alles goud wat er blinkt. En wat goed voelt hoeft nog niet goed te zijn.

Er bestaat in Nederland, naast de traditionele religies, het humanisme en het materialisme, inmiddels een veelkleurigheid aan spirituele richtingen en opvattingen. Ik denk dat je kunt stellen dat de belangstelling voor het spirituele nog altijd heel groot is. Ik heb vaak mensen gesproken die aan hun ervaringen en visie zoveel waarde hechten dat het (mede) richtinggevend is geworden voor hun hele leven. Ik weet ook uit eigen ervaring, en door te luisteren naar anderen, dat er opvattingen over het bovennatuurlijke zijn die zwakke plekken vertonen. Zonder betweterig te willen zijn wil, ik gebruik makend van zowel de geschiedenis als persoonlijke ervaringen, licht te laten schijnen op het spirituele. De 66 boeken van de bijbel zijn daarbij voor mij het ijkpunt geworden. Deze eeuwenoude geschriften zijn uiteindelijk veel verrassender gebleken dan ik op het eerste gezicht dacht en een rijke  bron van helder inzicht in de geestelijke wereld.

Als je gewend bent aan sms en twitteren moet je misschien even omschakelen.

Er moet gelezen worden!

Nagedacht en geworsteld!

Het gaat om eeuwige dingen.

Daarom…  Neem de tijd.

Je kunt je reacties, ervaringen en vragen aan mij kwijt via het contactformulier. Ik zal je zo snel mogelijk te antwoorden.

STELLING

Als je je al zo gemakkelijk kunt vergissen in de mensen die je kunt zien, hoeveel te meer bij contacten in de onzichtbare wereld…

Reageren?

Klik: Onzichtbare wereld….