Yoga geïntegreerd

Een stukje geschiedenis:

De oorsprong van yoga wordt verondersteld zo’n 5000 jaar geleden in India in het deel wat nu Pakistan is.

Van oudsher is yoga (het juk, de verbinding) de weg naar Brahman. De ‘ultieme, onveranderlijke werkelijkheid, die uit het zuiver zijn en bewustzijn bestaat. Het is dat wat op zichzelf is.’ 

Deze eenwording moet door inspanning van de mens bereikt worden .

Oftewel:

Yoga is het kalmeren van de bewegingen van de geest. Het lichaam en het lijden te onderwerpen ten einde de ultieme vrede in deze eenwording met Brahman te bereiken.

Yoga is in de westerse wereld geïntroduceerd rond 1890. Vanaf die tijd is er door verschillende missionaire acties een wereldwijde belangstelling, acceptatie en navolging ontstaan van yoga praktijken en heeft er een  zekere evolutie van de yoga plaatsgevonden.

In het westen is de volgende omschrijving gangbaar geworden: 

Yoga is een methode om door middel van fysieke houdingen een mentale balans te bereiken. Hierbij wordt vervolgens ook naar een verbinding met het spirituele gezocht.

Hier gaat het er vooral om door yoga in het praktische leven beter te kunnen functioneren en je beter te voelen, eerder dan de zo genoemde eenwording met Brahman.

Veel van de hedendaagse westerse yoga praktijk blijkt overigens een mengvorm van yoga met westerse gymnastische oefeningen en lichaamscultuur die met de meer oorspronkelijke yoga niets van doen hebben.

Klik HIER voor een studie daarover.

Op zich maakt het niet heel veel uit aan welke versie van de yogapraktijk je de voorkeur geeft. Zowel de meer oorspronkelijke als de op westerse maat gesneden modieuze versies hebben één ding gemeenschappelijk: In zuiver geestelijke zin is het bedrieglijk en een illusie. Het leidt niet tot het vinden of bevrijden van jezelf en al helemaal niet tot eenwording met God. In het beste geval kun je er enig praktisch nut van hebben in je lichamelijk en emotioneel functioneren. In het slechtste geval heb je demonen toegang gegeven tot je geest en lichaam doordat je jezelf innerlijk hebt geopend voor een onbekende geestenwereld.

Maar ook bij de meer trendy versies die non-spiritueel lijken en een reductie van de hoge claim naar eenwording met Brahman, worden er toch stapjes gezet in een richting die kan uitnodigen om verder te gaan op het spirituele pad. Waar we in naïviteit of arrogantie aan voorbij zien is dat deze geestelijke wereld niet een domein is waar we in kunnen shoppen, zoals we dat als westerlingen gewend zijn, om er voor ons eigen voordeel naar believen iets uit te halen. Deze geestenwereld is kwaadaardig en de mens vijandig. Voor deze naïviteit zal op enig moment een prijs betaald moeten worden.

Ergens staat de waarschuwing:

Soms schijnt een weg iemand goed, maar het einde daarvan is de dood.

Kijk HIER eens voor een beter weg.